ކ. މާލެ
|
22 ނޮވެންބަރ 2023 | ބުދަ 08:10
ސްކޫލް ކުދިންތަކެއް ލައިބްރަރީގައި ފޮތް ކިޔަނީ
ސްކޫލް ކުދިންތަކެއް ލައިބްރަރީގައި ފޮތް ކިޔަނީ
ބެންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް
އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ
ސްކޫލްތަކުގެ ލައިބްރަރީގައި ހުންނަ ފޮތްތަކަކީ ދީނާއި ސަގާފަތާއި އާދަކާދައާ ފުށުނާރާ ތަކެތިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް އަންގައިފި
 
ދީނާއި ސަގާފަތާއި އާދަކާދައާ ފުށުއަރާ މައުލޫމާތު ހިމެނޭ ފޮތްތައް ލައިބްރަރީތަކުގައި ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނޭ
 
ދީނާއި ސަގާފަތާއި އާދަކާދައާ ފުށުއަރާ މައުލޫމާތު ހުރިނަމަ އެ ފޮތްތައް ނައްތާލުމަށް ވަނީ އަންގާފައި

ސްކޫލްތަކުގެ ލައިބްރަރީގައި ހުންނަ ފޮތްތަކަކީ ދީނާއި ސަގާފަތާއި އާދަކާދައާ ފުށުނާރާ ތަކެތިކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން އަންގައިފިއެވެ.

އެ މިނިސްޓްރީން މިގޮތަށް އަންގާފައިވަނީ އަންގާރަ ދުވަހު ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލަކަށާއި އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ޑިވިޝަންތަކާއި ސެކްޝަންތަކާއި ޑިޕާޓްމަންޓުތަކަށް ފޮނުވި ސާކިއުލާއެއްގައެވެ. އެގޮތުން، ރާއްޖޭގެ ސްކޫލްތަކުގެ ލައިބްރަރީތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ފޮތާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތްތަކުގެ ތެރޭގައި އިސްލާމްދީނާއި، ދިވެހިންގެ ސަގާފަތާއި އާދަކާދަތަކާއި ފުށުއަރާފަދަ ބައެއް ތަކެތި ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ވަނީ ސްކޫލްތަކުގެ ލައިބްރަރީތަކުގައި މިހާރު ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ ފޮތް އަދި އެހެނިހެން ވަސީލަތްތަކަކީ އިސްލާމްދީނާއި ދިވެހިންގެ ސަގާފަތާއި އާދަކާދަތަކާ ފުށުނާރާ ތަކެތިކަން ކަށަވަރުކޮށް، އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއި އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުން ހަދިޔާ ކުރާ ފޮތްފަދަ ތަކެތިވެސް ލައިބްރަރީތަކުގައި ބޭނުންކުރުމުގެ ކުރިން އެތަކެއްޗަކީ ދަރިވަރުން ބޭނުންކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ތަކެތިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް އަންގާފައެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން ސްކޫލްތަކުގެ ލައިބްރަރީތަކުގައި މިފަދަ ފޮތެއް ނުވަތަ އެއްވެސް އެއްޗެއް ހުރިނަމަ އެ މިނިސްޓްރީއާ ގުޅިގެން އެފަދަ ތަކެތި ނައްތާލުމުގެ އިންތިޒާމް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ވެސް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ވަނީ މި ސާކިއުލާގައި އަންގާފައެވެ.

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިގޮތަށް އަންގާފައިވާއިރު ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން އިސްލާމް ދީނާ ފުށުއަރާ ކަންކަން ހިމެނޭ ފޮތްތައް ސްކޫލްތަކުން ފެނި އެ ފޮޓޯތައް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުކުރެއެވެ. އަންގާރަ ދުވަހު ވެސް އެފަދަ ފޮޓޯއެއް ވަނީ ދައުރުވެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް