ކ. މާލެ
|
22 ނޮވެންބަރ 2023 | ބުދަ 08:00
އަލް ނަސްރާއި ޕީއެސްޖީ ކުޅުނު މެޗުގައި، މެސީ އަދި ރޮނާލްޑޯ
އަލް ނަސްރާއި ޕީއެސްޖީ ކުޅުނު މެޗުގައި، މެސީ އަދި ރޮނާލްޑޯ
ޓްވިޓަރ
އަލް ނަސްރު
މެސީ އާއި ރޮނާލްޑޯގެ ކުރިމަތިލުމެއް ފެބްރުއަރީ މަހު
 
އަލް ނަސްރާއި، އިންޓަ މިއާމީ ކުޅޭ މެޗަށް ދީފައިވާ ޚާއްސަ ނަމަކީ، "ދަ ލާސްޓް ޑާންސް"

ޕޯޗުގަލްގެ ކެޕްޓަން ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ކުޅެމުން އަންނަ ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ އަލް ނަސްރާއި، އާޖެންޓީނާގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ ކުޅެމުން އަންނަ އެމެރިކާގެ އިންޓަ މިއާމީން މެޗެއް ކުޅުމަށް ތާވަލުކޮށްފި އެވެ.

ދުނިޔޭގައި މިހާތަނަަަށް އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު ދެ ކުޅުންތެރިން ކަަމަށްވާ، މެސީ އާއި ރޮނާލްޑޯ ކުރިމަތިލުމެއް އެންމެ ފަހުން ފެނިފައި ވަނީ މެސީ ފްރާންސްގެ ޕެރިސް ސެއިންޓް ޖާމަން (ޕީއެސްޖީ)ގައި ހުރިއިރު އެވެ. އެ މެޗު 5-4 އިން ކާމިޔާބު ކުރީ ޕީއެސްޖީ އެވެ. އެ މެޗުގައި ރޮނާލްޑޯ ދެ ލަނޑު ޖެހިއިރު، މެސީ ވަނީ އެއް ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ.

Advertisement

އަލް ނަސްރާއި، އިންޓަ މިއާމީ ބައްދަލު ކުރާ މެޗު އޮންނާނީ އަންނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހު، ސައުދީގެ ރިޔާދުގަ އެވެ. އެއީ ރިޔާދު ސީޒަން ކަޕްގެ މެޗުތަކެކެވެ. ލީގު އުސޫލުން ތިން ޓީމުގެ މެދުގައި ކުޅެވޭ އެ މެޗުތަކުގައި ބައިވެރިވާނީ، އަލް ނަސްރާއި، އަލް ޙިލާލް އަދި އިންޓަ މިއާމީ އެވެ. މީގެ ތެރެއިން އަލް ނަސްރާއި، އިންޓަ މިއާމީ ކުޅޭ މެޗަށް ދީފައިވާ ޚާއްސަ ނަމަކީ، "ދަ ލާސްޓް ޑާންސް" އެވެ. އެއީ އެ މެޗަކީ މެސީ އާއި ރޮނާލްޑޯ، އެއް ކުޅުންތެރިޔަކު އަނެއް ކުޅުންތެރިޔަކާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭނެ ފަހު މެޗުކަމަށްވާތީ އެވެ. ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ފުރަތަމަ ހަފްތާގައި އެ މެޗުތައް ކުޅުމަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނައިރު، ފައިނަލް ތާރީޚެއް ފައިން އިއުލާން ކުރާނެ ކަމަށް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

މެސީ އާއި ރޮނާލްޑޯ އަކީ އަބަދު ވެސް ވާދަވެރިކަން އޮންނަ ދެ ކުޅުންތެރިންނެވެ. ޚާއްސަކޮށް މި ދެ ކުޅުންތެރިން ސްޕެއިންގައި ކުޅުނު ދުވަސްވަރު، ވާދަވެރިކަން ވަނީ ފެނިފަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް