ކ. މާލެ
|
21 ނޮވެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 21:14
އިސްލާމީ މަރްކަޒުގެ އިސް އިމާމު ކަމަށް ފަޟީލަތުއްޝެއިޚް މުޙައްމަދު ލަޠީފް
އިސްލާމީ މަރްކަޒުގެ އިސް އިމާމު ކަމަށް ފަޟީލަތުއްޝެއިޚް މުޙައްމަދު ލަޠީފް
ރައީސް އޮފީސް
އިސްލާމީ މަރްކަޒުގެ އިސް އިމާމު
އިސްލާމީ މަރްކަޒުގެ އިސް އިމާމު ކަމަށް ޝެއިޚް މުޙައްމަދު ލަޠީފް
 
ޝެއިޚް މުޙައްމަދު ލަޠީފް މި މަގާމަށް ޢައްޔަންކުރައްވާފައި ވަނީ މިނިސްޓަރ ފެންވަރުގައި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު، އިސްލާމީ މަރްކަޒުގެ އިސް އިމާމު ކަމަށް ދ.މީދޫ ފެހިގެ ފަޟީލަތުއްޝެއިޚް މުޙައްމަދު ލަޠީފް ޢައްޔަންކުރައްވައިފިއެވެ.

ޝެއިޚް މުޙައްމަދު ލަޠީފް މި މަގާމަށް ޢައްޔަންކުރައްވާފައި ވަނީ މިނިސްޓަރ ފެންވަރުގައެވެ.

Advertisement

ޝެއިޚް މުޙައްމަދު ލަޠީފު ކުރިން ވަނީ އިސްލާމީ މަރްކަޒުގެ އިމާމުގެ މަގާމު ފުރުއްވާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް