ކ. މާލެ
|
21 ނޮވެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 21:22
ރާއްޖެ ޓީވީގެ ސީނިއަރ ވީޑިއޯ ޖަރނަލިސްޓް، ލައިސާ އަޙްމަދު
ރާއްޖެ ޓީވީގެ ސީނިއަރ ވީޑިއޯ ޖަރނަލިސްޓް، ލައިސާ އަޙްމަދު
މީޑިއާ ކައުންސިލް
ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމު
2022 ވަނަ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ނޫސްވެރިޔަކަށް، ރާއްޖެ ޓީވީގެ ލައިސާ ނޮމިނޭޓު ވެއްޖެ
 
ލައިސާއަށް މެސެޖުކުރުމަށް ޖޭވައި (JY) ޖެއްސެވުމަށްފަހު، ލައިސާ (LAISA) ޖެއްސެވުމަށްފަހު ފޮނުއްވާނީ 4244އަށް
 
2020 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެ ޓީވީގެ އެންމެ މޮޅު ލިޔުންތެރިޔާގެ އެވޯޑާއި އެ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ލިޔުމުގެ އެވޯޑްވެސް ލައިސާ ވަނީ ހާސިލުކޮށްފައި
 
2021 ވަނަ އަހަރު މީޑިޔާ ކައުންސިލުން ދޭ ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމު، ޝަރުޢީ ދާއިރާއިން ލައިސާ ހާސިލްކޮށްފައިވޭ

2022 ވަނަ އަހަރުގެ ރާއްޖޭގެ އެންމެ މޮޅު ނޫސްވެރިޔާއަކަށް، ރާއްޖެ ޓީވީގެ ސީނިއަރ ވީޑިއޯ ޖަރނަލިސްޓް، ލައިސާ އަޙްމަދު ނޮމިނޭޓް ވެއްޖެއެވެ.

Advertisement

ރާއްޖޭގެ މީޑިޔާ ކައުންސިލުން ދޭ ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމުގެ ތެރެއިން، މިދިޔަ އަހަަރުގެ އެންމެ މޮޅު ފަސް ނޫސްވެރިން ވަނީ އިޢުލާންކޮށްފައެވެ. އެ ނޫސްވެރިންނަކީ:

  • ލައިސާ އަޙްމަދު، ރާއްޖެ ޓީވީ
  • އާސިމާ ނިޒާރު، މިހާރު
  • އަޙްމަދު ނާއިފް، ދައުރު
  • ޢަލީ ޔާމީން، ވަން އޮންލައިން

މި ނޫސްވެރިންގެ ތެރެއިން، އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ނޫސްވެރިޔާ ހޮވުމަށް އެސްއެމްއެސް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ވެސް ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ. އެގޮތުން ލައިސާއަށް މެސެޖުކުރާނީ ޖޭވައި (JY) ޖެއްސެވުމަށްފަހު، ލައިސާ (LAISA) ޖެއްސެވުމަށްފަހު 4244 އަށެވެ.

އެސްއެމްއެސް ކުރުމުގެ އެންމެ ފަހު ތާރީޚަކީ މި މަހުގެ 23ވާ އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭގެ 23:59އެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ނޫސްވެރިންގެ ތެރޭގައި ލައިސާ ހިމެނޭއިރު، ލައިސާ ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް ވަނީ 2018 ވަނަ އަހަރުއެވެ. ލައިސާއަކީ ޝަރުއީ ދާއިރާގެ އިތުރުން ސިޔާސީ ދާއިރާ އަދި ތަހުގީގީ ނޫސްވެރިކަމާގުޅޭ ޚަބަރުތައް ކަވަރުކުރާ ނޫސްވެރިއެކެވެ.

2021 ވަނަ އަހަރު މީޑިޔާ ކައުންސިލުން ދޭ ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމު، ޝަރުޢީ ދާއިރާއިން ލައިސާ ހާސިލްކޮށްފައިވާއިރު، ލައިސާ ވަނީ 2019 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެ ޓީވީގެ އެންމެ މަގުބޫލު ލިޔުންތެރިޔާގެ އެވޯޑް، އަދި 2020 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެ ޓީވީގެ އެންމެ މޮޅު ލިޔުންތެރިޔާގެ އެވޯޑާއި އަދި އެ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ލިޔުމުގެ އެވޯޑްވެސް ހާސިލުކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް