ކ. މާލެ
|
18 ނޮވެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 10:23
އާޖެންޓީނާގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ އަދި ފްރާންސްގެ ކީލިއަން އެމްބާޕޭ
އާޖެންޓީނާގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ އަދި ފްރާންސްގެ ކީލިއަން އެމްބާޕޭ
ރޮއިޓާސް
ބެލޮންޑިއޯ އެވޯޑު
ބެލޮންޑިއޯ ހައްޤީ މެސީ އަށް: އެމްބާޕޭ
 
އޭނާ އަދި ހާލަންޑު ވެސް ކާމިޔާބު ސީޒަނެއް ނިންމާލި ނަމަވެސް، ވޯލްޑް ކަޕާ އެއްވަރެއް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް އެމްބާޕޭ ބުނި

ފްރާންސް ފުޓުބޯޅަ އިން ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅު ފުޓުބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ އަށް ދެމުން އަންނަ ބެލޮންޑިއޯ، އާޖެންޓީނާގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ އަށް ހައްގު ކަމަށް، ފްރާންސްގެ ކީލިއަން އެމްބާޕޭ ބުނެފި އެވެ.

އެމްބާޕޭ މިހެން ބުނީ، މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ނޯވޭގެ އާލިން ހާލަންޑަށް ބެލޮންޑިއޯ ލިބެން ޖެހޭ ކަމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ބުނަމުން އަންނަނިކޮށެވެ. ނަމަވެސް ހާލަންޑް އަދި އެމްބާޕޭއާ ވާދަކޮށް، މިދިޔަ އޮކްޓޫބަރު މަހު މެސީ ވަނީ އަށް ވަނަ ބެލޮންޑިއޯ ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ.

Advertisement

އެކަމާ ގުޅިގެން ވާހަކަ ދައްކަމުން އެމްބާޕޭ ބުނީ، ބެލޮންޑިއޯ ލިބެން ޖެހޭނީ މެސީ އަށް ކަމަށެވެ. ސަބަބަކީ މިދިޔަ އަހަރު ޤަތަރުގައި އޮތް ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް، އާޖެންޓީނާ އާއެކު މެސީ ކާމިޔާބު ކޮށްފައިވާތީ ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ. އަދި މެސީ އަކީ ފުޓުބޯޅައިގެ ތާރީޚުގައި ވެސް އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު އެއް ކުޅުންތެރިޔާ ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ. މީގެ އިތުރުން އެމްބާޕޭ ބުނީ، އޭނާ އަދި ހާލަންޑް ވެސް ކާމިޔާބު ސީޒަނެއް ނިންމާލި ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް، ވޯލްޑް ކަޕް ކާމިޔާބު ކުރުމާ، އެކަންކަމާ އެއްވަރު ނުވާނެ ކަމަށް އޭނާ ދެކެ އެވެ. އެހެންކަމުން، މެސީ އަށް ބެލޮންޑިއޯ އެވޯޑު ހައްގު ކަމަށް އެމްބާޕޭ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

މިއަހަރުގެ ބެލޮންޑިއޯ އެވޯޑު މެސީ ހާސިލްކުރީ އެމްބާޕޭ އަދި ހާލަންޑުގެ އިތުރުން ސްޕެއިންގެ ރޮޑްރީ އަދި ބެލްޖިއަމްގެ ކެވިން ޑި ބްރޭނާއާ ވާދަކޮށެވެ. މެސީ ވަނީ އޭނާގެ ކެރިއަރުގައި އަށް ފަހަރު ބެލޮންޑިއޯ އެވޯޑު ކާމިޔާބު ކޮށްފަ އެވެ. އެއީ 2009، 2010، 2011، 2012، 2015، 2019، 2021 އަދި 2023 ގައެވެ. އޭނާ އަކީ އެންމެ ގިނަ ފަހަރު ބެލޮންޑިއޯ ހާސިލްކުރި ކުޅުންތެރިޔާ އެވެ. މެސީ އަށް ފަހު ދެން އެންމެ ގިނައިން މި އެވޯޑު ހާސިލްކޮށްފައި ވަނީ ޕޯޗުގަލްގެ ކެޕްޓަން ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާާލްޑޯ އެވެ. އެއީ ފަސް ފަހަރު އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް