ކ. މާލެ
|
17 ނޮވެންބަރ 2023 | ހުކުރު 13:05
ކޮމޮންވެލްތްގެ ސެކްރެޓަރީ ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުން
ކޮމޮންވެލްތްގެ ސެކްރެޓަރީ ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުން
ފޮރިން މިނިސްޓްރީ
ޑރ. މުއިއްޒު ހުވާކުރެއްވުމުގެ ޖަލްސާ
އިންތިޚާބީ ރައީސްގެ ހުވާކުރެއްވުމުގެ ޖަލްސާއަށް ކޮމަންވެލްތުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ރާއްޖެއަށް
 
ރާއްޖެއަށް ވަޑައިގެންނެވި ޕެޓްރީޝިއާ ސްކޮޓްލޭންޑް އަންނަނީ 2016 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކޮމަންވެލްތުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމު ފުރުއްވަމުން

އިންތިޚާބީ ރައީސް ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ކޮމަންވެލްތު ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ޕެޓްރީޝިއާ ޖެނެޓް ސްކޮޓްލޭންޑް ރާއްޖެއަށް ވަޑައިގަންނަވައިފި އެވެ.

ޕެޓްރީޝިއާ ރާއްޖެއަށް ވަޑައިގަންނަވައިފައިވަނީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު އެވެ. އެގޮތުން އެކަމަނާއަށް ވެލާނާ އެއާޕޯޓުން މަރްޙަބާ ދަންނަވާފައިވަނީ ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމުގެ އިތުރުން، ފޮރިން އެފެއާޒްގެ ޖޮއިންޓް ސެކްރެޓަރީ، މަރިޔަމް މިދްފާ ނައީމްއެވެ.

ރާއްޖެ ހިމެނޭހެން ދުނިޔޭގެ މިނިވަން 56 ޤައުމެއް ތަމްސީލްކުރާ އެއް ޖަމިއްޔާއަށް ކޮމަންވެލްތް ވީއިރު، ރައީސް ޔާމީނުގެ ވެރިކަމުގައި ކޮމަންވެލްތުން ރާއްޖެއިން ވަކިވި އެވެ. އަދި އަލުން ކޮމަންވެލްތުގެ ޢާއިލާއާ ރާއްޖެ ގުޅިފައިވަނީ ރައީސް ޞާލިޙުގެ ވެރިކަމުގެ ދައުރުގައި އެވެ.

އެގޮތުން ރާއްޖެއިން އަލުން ކޮމަންވެލްތުގެ ޢާއިލާއާ ގުޅުމަކީ ރައީސް ޞާލިހު އޭރު ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވި އިރު، ރިޔާސީ ވަޢުދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ވަޢުދެކެވެ.

ރާއްޖެއަށް ވަޑައިގެންނެވި ޕެޓްރީޝިއާ ސްކޮޓްލޭންޑަކީ 2016 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކޮމަންވެލްތުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމު ފުރުއްވަމުން އަންނަ ބޭފުޅާއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް