ކ. މާލެ
|
17 ނޮވެންބަރ 2023 | ހުކުރު 10:45
ރޮނަލްޑޯ ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު: ފޮޓޯ-ރޮއިޓަރސް
ރޮނަލްޑޯ ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު: ފޮޓޯ-ރޮއިޓަރސް
ރޮއިޓާސް
ޔޫރޯ ކޮލިފައިންގ
ގައުމީ ޓީމަށް ރޮނަލްޑޯ ޖެހި ލަނޑުގެ އަދަދު 128 އަށް
 
ޕޯޗްގަލް ވަނީ ޔޫރޯ އަށް ކޮލިފައިވެފަ

ގައުމީ ޓީމަށް ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނަލްޑޯ ޖަހައިދިން ލަނޑުގެ އަދަދު 128 އަށް އިތުރުކޮށްފިއެވެ.

ރޮނަލްޑޯ ޕޯޗްގަލް ގައުމީ ޓީމަށް އޭނާގެ 128 ވަނަ ލަނޑު ޖެހީ ޔޫރޯ ކޮލިފައިންގައި ލެސްޓްޓެންސްޓައިން އަތުން 2-0 ން މޮޅުވި މެޗުގައެވެ. މެޗަށް ނިކުއިންއިރުވެސް އަންނަ އަހަރު ޖަރމަނީގައި އޮންނަ ޔޫރަޕިއަން ޗެމްޕިއަންޝިޕަށް ކޮލިފައިވެފައިވާ ޕޯޗްގަލްގެ ފުރަަތަމަ ލަނޑު ޖެހީ ދެވަނަ ހާފް ފަށައިގެން ފުރަތަމަ މިނިޓްގައި ރޮނަލްޑޯއެވެ. ޖޮޓާ ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުޞަތެއްގައި 38 އަހަރުގެ ރޮނަލްޑޯ ގޯލަށް ބޯޅަ ފޮނުވާލީ ފަސޭހައިންނެވެ. 57 ވަނަ މިނިޓްގައި ދެވަނަ ގޯލް ޖެހީ ކާންސޭލޯ އެވެ.

މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް ދޫކޮށް ސައުދީގެ އަލް ނަސްރަށް ބަދަލުވިޔަސް ގައުމީ ޓީމްގައިވެސް ރޮނަލްޑޯ އަންނަނީ އޭނާ އަކީ މުހިއްމު ކުޅުންތެރިއެއްކަން ސާބިތުކޮށްދެމުންނެވެ. މިއަހަރު މިހާތަނަށް ގައުމީ ޓީމަށް 10 ލަނޑު ޖަހަދިދީފިއެވެ. ގައުމީ ޓީމަށް އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖަހާފައިވާ ކުޅުންތެރިއަކީ އޭނާއެވެ.

ޔޫރޯ ކޮލިފައިންގ ގްރޫޕް ޖޭ ގައި ޕޯޗްގަލް އެއްވަނާގައި އޮތީ އަށް ޕޮއިންޓްގެ ލީޑަކާ އެކުއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް