ކ. މާލެ
|
17 ނޮވެންބަރ 2023 | ހުކުރު 08:18
އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ އާއި ކަސްޓަމްސް އިން ފަލަސްތީނަށް ފައިސާ ހަދިޔާ ކުރަނީ
އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ އާއި ކަސްޓަމްސް އިން ފަލަސްތީނަށް ފައިސާ ހަދިޔާ ކުރަނީ
ޓްވިޓަރ
ފަލަސްތީނަށް އެހީވުން
ފަލަސްތީނަށް އެހީވުމަށް އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ އާއި ކަސްޓަމްސް އިން ހަތް ލައްކަ ރުފިޔާ ހަދިޔާކޮށްފި
 
ކަސްޓަމްސް އިން ހަދިޔާ ކުރީ 200،000 ރުފިޔާ
 
އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ހަދިޔާ ކުރީ 500،000 ރުފިޔާ

ޔަހޫދީ އިސްރާއީލުން ފަލަސްތީނުގެ ޣައްޒާއަށް ދެމުން އަންނަ ހަމަލާތަކުގައި ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެހީވުމަށް ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓުން ހުޅުވާލި ފަންޑަށް އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ އާއި ކަސްޓަމްސް އިން ހަތް ލައްކަ ރުފިޔާ ހަދިޔާ ކޮށްފިއެވެ.

އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ފަލަސްތީނުގައި ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެހީވުމަށް ހުޅުވާލި ފަންޑަށް ހަދިޔާ ކުރީ ފަސް ލައްކަ ރުފިޔާއެވެ. މި ފައިސާ ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓާ ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު ހަސަން ޝާހެވެ.

Advertisement

މި ފައިސާ ހަވާލު ކުރުމަށްފަހު އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ އިން ބުނީ ދަތި އުދަނގޫ މިދަނޑިވަޅުގައި ވެސް ފަލަސްތީން ރައްޔިތުންނަށް އެހީވުމަށް ފައިސާ ހަދިޔާކުރުމަކީ ލިބޭ ޝަރަފެެއް ކަމަށެވެ. މިއެހީ އަކީ ފަލަސްތީންގެ ރައްޔިތުންނާ އެކު ދިވެހިން އެއްބައިވަންތަކަމާ އެކު ތިބިކަން އަންގައިދޭ ރަމްޒެއް ކަމަށެވެ.

އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ވަނީ އެ ކުންފުނީގެ މައި އޮފީސް ހުންނަ ފެން ބިލްޑިންގެ ބޭރުގައި އިސްރާއީލުން ޣައްޒާއަށް ދެމުން އަންނަ ހަމަލާތައް ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލައި ޕޯސްޓަރެއް ވެސް ހަރުކޮށްފައެވެ.

މީގެއިތުރުން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސާވިސް އިން ފަލަސްތީނުގެ ޣައްޒާގައި ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެހީވުމަށް ހަދިޔާ ކޮށްފައިވަނީ ދެ ލައްކަ ރުފިޔާއެވެ. މި ފައިސާ ކަސްޓަމްސްގެ ފަރާތުން ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓާ ހަވާލުކުރެއްވީ ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނާ މަހުމޫދު ރިޔާޒެވެ.

ފަލަސްތީނުގައި ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެހީވުމަށް ފަލަސްތީނުގެ ރެޑް ކްރެސެންޓުގެ ގޮވާލުމަށް އިޖާބަދީ ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓުން ހުޅުވި ފަންޑު ވަނީ މި މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހު ބަންދު ކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރުގެ ބައެއް އޮފީސްތަކާއި ކުންފުނިތަކާއި އަދި އެ ނޫން ވެސް ބައެއް ފަރާތްތަކުން އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވާތީ އެ ފައިސާ ހަވާލުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެ ޖަމިއްޔާއިން ވަނީ ދީފައެވެ.

ދިވެހި ރެޑްކްރެސެންޓުން ހުޅުވާލި ފަންޑަށް ލިބުނު ޖުމްލަ ފައިސާގެ އަދަދު މި މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހު އިއުލާން ކުރާނެ ކަމަށް އެ ޖަމިއްޔާއިން ބުނެއެވެ. އަދި މިހާރު ލިބިފައިވާ ފަންޑު ވީހާވެސް އަވަހަށް ފަލަސްތީނުގެ ރެޑް ކްރެސެންޓާ ހަވާލު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ވެސް ބުންޏެވެ.

އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ހަމާސްއާ ދެކޮޅަށް ކަމަށް ބުނެ އިސްރާއީލުން ޣައްޒާއަށް ދެމުން އަންނަ ހަމަލާތަކުގައި މިހާތަނަށް 12000 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ ޝަހީދުކޮށްލާފައެވެ. އަދި އެތައްބައެއްގެ ގެދޮރު ގެއްލި ވަނީ ހާލުގައި ޖެހިފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް