ކ. މާލެ
|
15 ނޮވެންބަރ 2023 | ބުދަ 23:04
"ވެށި ސްމޯލް ގްރާންޓް" ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން، އެހީ ލިބޭ ހަތް ފަރާތަށް ލިޔުން ހަވާލުކުރުން
"ވެށި ސްމޯލް ގްރާންޓް" ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން، އެހީ ލިބޭ ހަތް ފަރާތަށް ލިޔުން ހަވާލުކުރުން
ރާއްޖެއެމްވީ
އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓްރީ
"ވެށި ސްމޯލް ގްރާންޓް" ލިބުނު ފަރާތްތަކަށް ލިޔުން ހަވާލުކޮށްފި
 
މި އެހީ ހޯދުމަށް 43 ފަރާތެއް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅިއިރު، އެހީ ލިބުނީ ހަތް ފަރާތަކަށް

އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓްރީގެ "ވެށި ސްމޯލް ގްރާންޓް" ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން، އެހީ ލިބޭ ހަތް ފަރާތަށް ލިޔުން ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

އެހީ ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން އެ ފަރާތްތަކާ ހަވާލުކުރުމަށް ބުދަ ދުވަހު ވަނީ ރަސްމިއްޔާތެއް ބާއްވާފައެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެ ފަރާތްތަކަށް ލިޔުން ހަވާލުކޮށްދެއްވީ އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓަރު، އާމިނަތު ޝައުނާ އެވެ.

Advertisement

މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން އެހީ ހޯދުމަށް އެދި 43 ފަރާތެއް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅިއެވެ. އޭގެތެރޭގައި އެކި ރަށްތަކުގެ ކައުންސިލުތަކާއި އަދި ޖަމިއްޔާތައް ހިމެނެއެވެ.

މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ އެހީތައް ލިބުނު ހަތް ފަރާތަކީ:

  • ހދ. ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލުން ހުށަހެޅި ޕްރޮޖެކްޓް "ވައިތާޒާ"
  • ހުޅުދުއްފާރު ޒުވާނުންގެ ރޫހުގެ "ރިނިއުވަލް"
  • ޒީރޯ ވޭސްޓް މޯލްޑިވްސްގެ "ސަސްޓެއިނަބަލް ވޯޓަރ އަލްޓަނޭޓިވްސް ޕްރޮގްރާމް" ނުވަތަ ސްވެޕް
  • ދަ ސްމޯލް އައިލެންޑް ކޮންސާވެންސީގެ "ތޮއްޑޫ އެގްރޯސޭފް"
  • އެފްސީ ފްރިގޭޓާގެ "އީ-ވޭސްޓް ކެއަރ"
  • އއ. މާޅޮހު ކައުންސިލުގެ "މަލަ ނަލަ މާޅޮސް"
  • އަދި، މޯލްޑިވްސް ފެޓްލޭންޑް ފައުންޑޭޝަންގެ "ސޭފް ގާޑިން ޓުމޯރޯ" އެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓަރު އާމިނަތު ޝައުނާ ވަނީ، ކެމިކަލް ރަނގަޅު ނޫންގޮތުގައި މެނޭޖްކުރުމުގެ ސަބަބުން ދިމާވާ ސިއްހީ އަދި ތިމާވެށީގެ މައްސަލަތަކަށް އަލިއަޅުއްވައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވާފައެވެ.

އަދި އެފަދަ ތަކެތި ރަނގަޅުގޮތުގައި ނައްތައިލުމުގެ ނިޒާމުތައް ގާއިމުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީން ގެންގުޅޭ ސިޔާސަތާއި ކުރާ މަސައްކަތުގެ އިތުރުން، ޕޮލިއުޝަން މިންވަރު ބެލުމަށް މިނިސްޓްރީން ތިލަފުށީގައި ހިންގި ދިރާސާއާ ބެހޭގޮތުންވެސް މިނިސްޓަރު ޝައުނާ ވަނީ ވާހަކަފުޅުދައްކަވާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް