ކ. މާލެ
|
10 ނޮވެންބަރ 2023 | ހުކުރު 10:31
ބ އަތޮޅުން ހިމާޔަތްކުރި ދެ ސަރަހައްދު
ބ އަތޮޅުން ހިމާޔަތްކުރި ދެ ސަރަހައްދު
ރާއްޖެއެމްވީ
ނެލިވަރު އަދި ހުރާފަރު ސަރަހައްދު
ބ އަތޮޅު ނެލިވަރު އަދި ހުރާފަރު ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކޮށްފި
 
މި ދެ ސަރަހައްދަކީ ވެސް އެންމަޑި ކާނާ ހޯދުމަށާއި، ވިހާ އާލާވުމަށް ހާއްސަ ސަރަހައްދެއް

ބ އަތޮޅު ނެލިވަރު އަދި ހުރާފަރު ސަރަހައްދަކީ ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ދެ ސަރަހައްދުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅައިފިއެވެ.

އެގޮތުން ނެލިވަރު ސަރަހައްދު ބެލެހެއްޓުމުގައި އަމަލުކުރާނީ ގުދުރަތީ ނުވަތަ ތަބީއީގޮތުގައި ރައްކާތެރިކޮށް ދަމަހައްޓާ ތަންތަނާ ބެހޭ ގަވާއިދުގެ މަތިން ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ. ހިމާޔަތްކޮށްފައިވަނީ 665.28 ހެކްޓަރުގެ ސަރަހައްދެކެވެ. ކޯ އޭރިއާގެ ގޮތުގައި 206.46 ހެކްޓަރު ކަނޑައަޅާފައިވާ އިރު ބަފަރ ޒޯންގެ ގޮތުގައި 458.82 ހެކްޓަރު ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ.

Advertisement

އަދި ހުރާފަރު ސަރަހައްދުން ހިމާޔަތްކޮށްފައިވަނީ 694.36 ހެކްޓަރުގެ ސަރަހައްދެކެވެ. ކޯ އޭރިއާގެ ގޮތުގައި 353.02 ހެކްޓަރު ކަނޑައަޅާފައިވާ އިރު ބަފަރ ޒޯންގެ ގޮތުގައި 123.09 ހެކްޓަރު ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ.

އެންވަޔަރމަންޓް މިނިސްޓްރީން ބުނީ ނެލިވަރު ސަރަހައްދަކީ ބ. ކުންފުނަދޫގެ އިރުއުތުރަށް އޮންނަ އެންމަޑި އެއްވާ ސަރަހައްދު ކަމަށާއި، ހުރާފަރު ސަރަހައްދަކީ ހަނިފަރު ސަރަހައްދުގެ އުތުރަށް އޮންނަ ހަނިފަރާއި އެއްގޮތް ސިފަތަކެއް ހުންނަ ސަރަހައްދެއް ކަމަށެވެ. އަދި 2020ގެ ނިޔަލަށް ނެލިވަރު ސަރަހައްދުން 105 އެންމަޑި 119 ފަހަރު ފެނިފައިވާ ކަމަށާއި، ހުރާފަރު ސަރަހައްދުން 2020ގެ ނިޔަލަށް 436 އެންމަޑި 1239 ފަހަރު ފެނިފައިވާ ކަމަށެވެ. މި ސަރަހައްދަކީ އެންމަޑި ކާނާ ހޯދުމަށާއި، ވިހާ އާލާވުމަށް ހާއްސަ ސަރަހައްދެއް ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މި ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ޒޯނެއްގައި ކުރުން މަނާ ކަންކަން:

 • ތެޔޮ، ގޭސް ނުވަތަ އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ މައުދަނެއް ހޯދުމަށް ދިރާސާކުރުމާއި، މައިން ކުރުން
 • އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ކުނި އެޅުން
 • ބިން ހިއްކުމާއި ފަޅު ފުންކުރުން
 • ގައު، ވެލި، މުރަކަ، އަކިރި ނެގުން
 • ނަގިލިލުން
 • އުމްރާނީ ތަރައްގީގެ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނުވަތަ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ގާއިމްކުރުން
 • އެއްވެސް "ޕޮލިއޓެންޓެއް" ދޫކުރުން ނުވަތަ/އަދި ބޭރުވާ ގޮތަށް އައުޓްފޯލް ބެހެއްޓުން
 • އެކުއާކަލްޗަރ ނުވަތަ މެރިކަލްޗަރގެ މަސައްކަތް ކުރުން
 • ދެމެހެއްޓެނެވި ގޮތެއްގައި ކުރާ އެންވެރިކަން ވިޔަވަރި އެއްވެސް އެއްޗެއް/ދިރުމެއް ނެގުން، މެރުން، ގޯނާކުރުން ނުވަތަ ހިފުން
 • އެވެސް ދިރުމެއްގެ ބިސް ނެގުން ނުވަތަ/އަދި ހާއްޔަށް ގެއްލުން ދިނުން
 • އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ދިރުމެއް ތައާރަފްކުރުން
 • މަސްމަހާމެއްސާއި، ދޫނިސޫފާސޫފި ހިމެނޭގޮތަށް، އެއްވެސް ދިރޭ އެއްޗަކަށް ކާންދިނުން ނުވަތަ ކާންއެޅުން
 • އަލިވާގޮތަށް ރޭގަނޑު މި ސަރަހައްދު ދިއްލުން
 • މިތަނުގައިވާ ދިރުންތަކުގެ އާދަކާދައަށް ބުރާއަރާގޮތަށް އަޑުގަދަކުރުން

ނެލިވަރު ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ފިނޮޅުގައި 4 ކަމެއް ކުރުން ވަނީ މަނާކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ރަށުން ބޭރުން ގެނެސްގެން އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ގަހެއް/ އޮށެއް އިންދުމާއި، ކަޅުފަސް ނުވަތަ ދޮންފަސް ނެގުމާއި، ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމުގެ އިތުރުން އެއްވެސް ދިރުމެއްގެ ބިސް ނެގުން ނުވަތަ/އަދި ހާއްޔަކަށް ގެއްލުން ދިނުން ހިމެނެއެވެ. އަދި މިކަންތައްތަކުގެ އިތުރުން ހުރާފަރުގައި އަލިފާން ރޯކުރުން / ގެންގުޅުމާއި ރޭގަނޑު 6:00ން ފަތިހު 6:00ށް ހުރާފަރު ސަރަހައްދަށް އެރުން ވަނީ މަނާކޮށްފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލެއްގެ ދަށުން ހާއްސަ ހުއްދައާއެކު ކުރުން ހުއްދަ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދަށް އާންމުންނާއި ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރުމާއި، އިކޯ ޓޫރިޒަމްގެ މަސައްކަތެއް ކުރުމާއި ދިރާސާކުރުން އަދި ރިސްޓޮރޭޝަން ނުވަތަ ރިހިބިލިޓޭޝަންގެ ބޭނުމަށް މަސައްކަތްކުރުން ހިމެނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް