ކ. މާލެ
|
15 ނޮވެންބަރ 2023 | ބުދަ 22:36
  ކައްސަންފުށި
ކައްސަންފުށި
ޓްވިޓަރ
ކައްސަންފުށި
މާލެ އަތޮޅުގައި "ކައްސަންފުށި"ގެ ނަމުގައި އައު ރަށެއް
 
މި ރަށަކީ ދަ ކޮކޫން ކަލެކްޝަން އިން ރާއްޖޭގައި ތަރައްގީކުރި ތިން ވަނަ ރިސޯޓު "ޖޯއީ އައިލެންޑް" ހިންގަމުން އަންނަ ރަށެއް

މާލެ އަތޮޅުގެ ފަޅެއް ހިއްކައިގެން ރިސޯޓެއްގެ ބޭނުމަށް ހަދާފައިވާ ރަށަކަށް ޖިއޮގްރަފިކް ނަންތަކާއި ބެހޭ ކޮމިޓީން ކ. ކައްސަންފުށި، މިނަން ދީފި އެވެ.

މާލެ ކައިރި އޮންނަ ކ. ދިއްފުށީގެ ހުޅަނގު އުތުރުގައި އޮންނަ މި ރަށަކީ ދަ ކޮކޫން ކަލެކްޝަން އިން ރާއްޖޭގައި ތަރައްގީކުރި ތިން ވަނަ ރިސޯޓު "ޖޯއީ އައިލެންޑް" އިން ހިންގަމުން އަންނަ ރަށެކެވެ.

ކައްސަންފުށި - ޓްވިޓަރ

ކޮކާލެއްގެ ބައްޓަމަށް ހިއްކާފައިވާ މި ރަށަކީ ކައްސަންފަރު ފަޅުތެރެއިން ހިއްކާފައިވާ ރަށެކެވެ.

މި ރަށަށް ކައްސަންފުށި ދީފައިވަނީ އެ ކޮމިޓީގެ ނުވަ ވަނަ ބައްދަލުވުމުގަ އެވެ. އެ ރަށުގެ ފީޗާ ކޯޑަކީ LD1762 އެވެ. މި ރިސޯޓުވަނީ ތަރައްގީކޮށް މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ހުޅުވާފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް