ކ. މާލެ
|
15 ނޮވެންބަރ 2023 | ބުދަ 22:30
އިންތިޚާބީ ރައީސްގެ ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ޕްލޭން ލޯންޗު ކޮށްދެއްވަނީ
އިންތިޚާބީ ރައީސްގެ ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ޕްލޭން ލޯންޗު ކޮށްދެއްވަނީ
ރާއްޖެ އެމްވީ
ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ޕްލޭނާއި ވައުދު ފޮތް
އިންތިޚާބީ ރައީސްގެ ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ޕްލޭނާއި ވައުދު ފޮތް އިފްތިތާހުކޮށްފި
 
ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިޓްލޮސް އިން ނިންމި ނިންމުން އިސްތިއުނާފު ކުރަން ނިންމާފައިވޭ

އިންތިޚާބީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ޕްލޭން އިފްތިތާހު ކުރައްވައިފިއެެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ޕްލޭން ލޯންޗު ކުރެއްވީ އިންތިޚާބީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުވެ. އަދި ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ވަޢުދުތައް ހިމެނޭ ވައުދު ފޮތް ލޯންޗުކުރެއްވީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓްރާންސިޝަން އަދި ޕީއެންސީގެ ޗެއާމަން ޢަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ އެވެ.

ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ވެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބައެއް ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ ތިބި ބޭރުގެ ސިފައިން ބޭލުމާއި އިންޓަނޭޝަނަލް ޓްރައިބިއުނަލް ފޯ ދަ ލޯ އޮފް ދަ ސީ (އިޓްލޮސް)އިން ނިންމި ނިންމުން އިސްތިއުނާފު ކުރަން ވެސް ނިންމާފައިވެއެވެ.

ޑރ. މުހަައްމަދު މުއިއްޒުގެ 100 ދުވަހުގެ ޕްލޭނަކީ ދިވެހި ކޮންމެ ރައްޔިތެއްގެ އުއްމީދުތައް ގުޅިލާމެހިފައިވާ ޒަމާނީ ރާއްޖެއަކަށް ރާއްޖެ ހެދުމެވެ. އަދި ދިވެހި އާއިލާތަކަށް ފާގަތި މުސްތަގުބަލަކަށް މަގު ކޮށައިދީ ހިދުމަތް ކުރުމުގައި ދެމިހުރުން ކަމަށާއި، ދިވެހިންގެ ރާއްޖެ ދިވެހިންނަށް ހޯދައި ދިނުމެވެ.

މި ފޮތާއި ގުޅޭގޮތުން ޑރ. މުއިއްޒު މީގެކުރިން ވިދާޅުވީ ރިޔާސީ ޓިކެޓު ލިބުނު ހިސާބުން ފެށިގެން، އިންތިޚާބުގެ ދެބުރު ވެސް ރަށްރަށަށް ކެމްޕެއިނަށް ވަޑައިގެން ދެއްކެވި ވާހަކަތައް ހާއްސަ ފޮތެއްގައި ނޯޓުކުރައްވާފައިވާނެ ކަމަށާއި، ހުރިހާ ވައުދެއް ހިމެނޭ ފޮތެއް ނެރުއްވަނީ އެއްވެސް ކަމެއް ރައްޔިތުންނަށް ފޮރުވަން ބޭނުންފުޅު ނުވާތީ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ވައުދުތަކަކީ އިހްލާސްތެރިކަމާއެކު ހިތުގެ އަޑިން، ކޮށްދެއްވުމުގެ ނިޔަތުގައި ވެފައިވާ ވައުދުތަކެއް ކަން ސާބިތުކޮށްދެއްވުމަށް ކަމަށްވެސް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
50%
0%
0%
0%
0%
50%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
އިންތިޚާބީ ރައީސް ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ދައުވަތު އަރުވަނީ ވަކި ބޭފުޅަކަށް ނޫން: ފިރުޒުލް
ނަސްރުގެ ދުވަހަށް އަންނަ އަހަރުން ފެށިގެން ދޭންޖެހޭ ސަމާލުކަން ދޭނަން: ޑރ. މުއިއްޒު
ވީއައިއޭގެ މަޝްރޫއު އަންނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރަށް ނިންމުމަށް އަމާޒު ހިފައި، ޚާއްސަ ކޮމެޓީއެއް އެކުލަވާލަނީ
ކޮންސްޓްރަކްޝަން ދާއިރާއަށް ޚާއްސަ ވުޒާރާއެއް ގާއިމްކުރާނަން: އިންތިޚާބީ ރައީސް
ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ގޯއްޗާއި ފްލެޓަށް އެދި ހުށަހެޅި ފޯމުތައް ބާތިލް ނުކުރާނަން: އިންތިޚާބީ ރައީސް
އިންތިޚާބީ ރައީސް، މުއިއްޒުއަށް މިނިވަންކަމާއެކު ވެރިކަން ކުރެއްވިދާނެކަމަށް ގަބޫލެއްނުކުރެވޭ: މެންބަރު ޔާސިރު
އިންޑިއާ އާއި އެކު ރާއްޖެއިން ފަހުގެ ތާރީހުގައި ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުންތައް ރިވިއުކުރަން ބޭނުން - ޑރ. މުއިއްޒު
ކުލަކުލައިގެ އުސް ޓަވަރުތަކާއެކު އުންމީދުތައްވެސް އުފުލިފައި، ''މިއަދު ތިބީ ދޭން ބުނި ބަދަލުގެ އިންތިޒާރުގައި''