ކ. މާލެ
|
16 ނޮވެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 05:41
ބަޔާނަށް ކުޅެމުން އަންނަ ލެރޯއީ ސާނޭ
ބަޔާނަށް ކުޅެމުން އަންނަ ލެރޯއީ ސާނޭ
ރޮއިޓާސް
ބަޔާން މިއުނިކް
ސާނޭއާ ގުޅުވައިގެން ދައްކަމުން އަންނަ ވާހަކަތައް ބަޔާނުން ދޮގު ކޮށްފި
 
ފްރެއުންޑް ދެކިލައްވާ ގޮތުގައި މުސްތަޤުބަލަށް ވަރުގަދަ ޓީމެއް އެކުލަވާލުމަށް ބަޔާނުން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގެ އެންމެ މުހިންމު އެއް ކުޅުންތެރިޔަކީ ވެސް ސާނޭ

ޖަރުމަނުގެ ބަޔާން މިއުނިކަށް ކުޅެމުން އަންނަ ލެރޯއީ ސާނޭއާ ގުޅުވައިގެން މީޑިއާ ތަކުގައި ދެކެވެމުން އަންނަ ވާހަކަތައް އެކުލަބުން ދޮގު ކޮށްފި އެވެ.

ބަޔާނާއެކު ސާނޭ މިހާރު ސޮއިކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ 2025 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށެވެ. ނަމަވެސް ބަޔާނުން ބޭނުންވަނީ ދިގު މުއްދަތަކަށް އެއްބަސްވުން އައުކޮށް، ސާނޭ ކުލަބުގައި ބެހެއްޓުމަށެވެ. މިވަގުތު ބަޔާނުން އެންމެ އިސްކަމެއް ދެމުން އަންނަނީ ވެސް، ސާނޭގެ އެއްބަސްވުން އައު ކުރުމަށް ކަމަށް އެ ކުލަބުން ވަނީ މީގެ ކުރިން ވެސް ބުނެފަ އެވެ.

Advertisement

ޖަރުމަނުގެ ބައެއް މީޑިއާ ތަކުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، އައު އެއްބަސްވުމުގެ މަޝްވަރާތަކެއް ބަޔާނާއި، ސާނޭއާ ދެމެދު ކުރިއަކަށް ނުދެ އެވެ. ސަބަބަކީ ސާނޭ އެ ކުލަބުގެ އެއްބަސްވުން އައު ކުރަން ބޭނުން ނުވުން ކަމަށް ވެސް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. ނަމަވެސް، އެ ވާހަކަތައް ބަޔާންގެ ޑައިރެކްޓަރު ފްރެއުންޑް ވަނީ ދޮގު ކޮށްފަ އެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވެފައިވާ ގޮތުން، އައު އެއްބަސްވުމުގެ މަޝްވަރާތައް ސާނޭ އާއެކު ކުރުމަށް ބަޔާނަން އެއްވެސް ހުރަހެއް ނެތެވެ. މީގެ އިތުރުން، މިހާރު ސާނޭ ދައްކަމުން އަންނަނީ މިހާތަނަށް ބަޔާންގައި އޭނާގެ ފަރާތުން ފެންނަ އެންމެ މޮޅު ކުޅުން ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވަނީ ފާހަގަ ކުރައްވައިފަ އެވެ. ފްރެއުންޑް ދެކިލައްވާ ގޮތުގައި މުސްތަޤުބަލަށް ވަރުގަދަ ޓީމެއް އެކުލަވާލުމަށް ބަޔާނުން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގެ އެންމެ މުހިންމު އެއް ކުޅުންތެރިޔަކީ ވެސް ސާނޭ އެވެ.

މެންޗެސްޓަރ ސިޓީގައި ހުރުމަށްފަހު ސާނޭ ބަޔާނަށް ބަދަލުވީ 2020 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އޭގެ ފަހުން އޭނާ ވަނީ މިހާތަނަށް އެ ކުލަބަށް ކުޅެދިން، 151 މެޗުގައި 47 ލަނޑު ޖަހާފަ އެވެ. ބަޔާނާއެކު އޭނާ ވަނީ ހަތް ތައްޓެއް ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ. ސާނޭ އަކީ ބަޔާންގެ ފުރަތަމަ 11 ގައި އެންމެ މުހިންމު އެއް ކުޅުންތެރިޔާ އެވެ. ޚާއްސަކޮށް އައު ކޯޗު، ތޯމަސް ޓުޗެލް އެންމެ އިސްކަން ދޭ ކުޅުންތެރިންގެ ތެރޭގައި އޭނާ ހިމެނެ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް