ކ. މާލެ
|
15 ނޮވެންބަރ 2023 | ބުދަ 19:59
މަޖިލީހުގެ ސަރަހައްދަށް ގިނަ ބަޔަކުއެއްވެ އަޑު އުފުލަނީ
މަޖިލީހުގެ ސަރަހައްދަށް ގިނަ ބަޔަކުއެއްވެ އަޑު އުފުލަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
އިސްރާއީލުގެ ޕާސްޕޯޓު މަނާކުރުމަށް ގޮވާލުން
އިސްރާއީލުގެ ޕާސްޕޯޓު މަނާކުރުމަށް ގޮވާލައި މަޖިލިސް ސަރަހައްދަށް ގިނަ ބަޔަކު އެއްވެ އަޑު އުފުލައިފި
 
މި އެއްވުމުގެ ބައިވެރިންނާއި ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެންބަރު ވަނީ ބައްދަލުކުރައްވާފައި
 
އިސްރާއީލުގެ ޕާސްޕޯޓުގައި ރާއްޖެއަށް ނާދެވޭނެގޮތަށް ޤަރާރެއް ވަގުތުން މަޖިލީހަށް ހުށައެޅުމަށް ގޮވާލާފައިވޭ

އިސްރާއީލުގެ ޕާސްޕޯޓުގައި ރާއްޖެއަށް މީހުން އެތެރެވުން ހުއްޓުވުމަށް ގޮވާލައި ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ސަރަހައްދަށް ގިނަ ބަޔަކުއެއްވެ އަޑު އުފުލައިފިއެވެ.

ބުދަ ދުވަހު ވަނީ އިސްރާއީލުގެ ޕާސްޕޯޓުގައި ރާއްޖެއަށް މީހުން އެތެރެވުން ހުއްޓުވުމަށް ގޮވާލައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ރައްޔިތުން މަޖިލިސް ކައިރިއަށް އެއްވެ އަޑު އުފުލާފައެވެ. އެއްވުމުގެ ބައިވެރިން ވަނީ އިސްރާއީލުގެ ޕާސްޕޯޓުގައި ރާއްޖެއަށް ނާދެވޭނެގޮތަށް ވަގުތުން މަޖިލީހަށް ޤަރާރެއް ހުށަހެޅުމަށް ގޮވާލާފައެވެ. މިމައްސަލާގައި އަވަހަށް ގޮތެއް ނިންމުމަށް ވެސް ގޮވާލާފައިވެއެވެ.

Advertisement

މި އެއްވުމުގެ ބައިވެރިންނާއި ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެންބަރު ވަނީ ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ. އަދި އެއްވުމުގެ ބައިވެރިންނާ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު އަސްލަމް ވެސް ވަނީ ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ. ބައިވެރިންނާއި ވާހަކަދައްކަމުން މަޖިލިހުގެ ރައީސް އަސްލަމް ވިދާޅުވީ އިސްރާއީލުން ފަލަސްތީނުގެ ޣައްޒާގައި ހިންގަމުންދާ އުދުވާންތަކާ ގުޅިގެން އިސްރާއީލަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ގޮވާލައި މަޖިލިހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޤަރާރުގެ މަސައްކަތް އަވަސް ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ.

އިސްރާއީލުގެ ޕާސްޕޯޓުގައި ރާއްޖެއަށް މީހުން އެތެރެވުން ހުއްޓުވުމަށް ގޮވާލަމުންދާއިރު، އެކަމަށް ޚާއްސަ ޕެޓިޝަނެއްގައިވެސް ދަނީ ސޮއިކުރަމުންނެވެ.

މަޖިލީހުގެ ސަރަހައްދަށް ގިނަ ބަޔަކުއެއްވެ އަޑު އުފުލަނީ

މީގެ އިތުރުން ވެސް ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ފަލަސްތީނަށް އެހީވުމަށް ދަނީ އެކި ހަރަކާތްތައް ހިންގަމުންނެވެ. އެއްވުންތައް ބާއްވައި، ފަންޑް ރެއިސްކުރުމަށް ވެސް ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް މިހާތަނަށް އައިރު އެކި ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކުން ހިންގާފައިވެއެވެ.

ޔަހޫދީ އިސްރާއީލުން ފަލަސްތީނުގެ ގައްޒާއަށް ހަމަލާދޭން ފަށާފައިވަނީ 07 އޮކްޓޫބަރު 2023 ގައެވެ. އޭގެފަހުން މެދުކެނޑުމެއްނެތި ދަނީ ހަމަލާތައް ދެމުންނެވެ. ހޮސްޕިޓަލްތައް ހިމެނޭހެން ހަމަލާތައް ދެމުންދާއިރު، މިހާތަނަށް އައިރު ގިނަ އަދަދެއްގެ ކުޑަކުދިންނާއި އަންހެނުން ވަނީ ޝަހީދުވެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އިޒްރާއިލް ޣައްޒާ ހަގުރާމަ: ފެށޭ ހަފްތާގައި ހަމަލާތައް ހުއްޓާލާނެ ކަމަށް ބައިޑެން އުންމީދު ކުރައްވާ
"ޢުމުރުން އެންމެ 5 އަހަރުގެ ކުއްޖާވެސް އިޚްތިޔާރު ކުރަނީ މަރު": އެމެރިކާގެ ޟަމީރަށް އަސަރު ކުރާނީ ކިހާ ވަރަކުންބާ؟
"ދިރިއުޅުން 180 ޑިގްރީއަށް އެނބުރިއްޖެ...އެކަމަކު ބުނަން، އަހަރެމެންނަކީ ފަލަސްޠީނުގެ އަންހެނުން"
ޖީހާން ވިދާޅުވެދެއްވީ މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ އެމްޑީޕީގައި އޮތުމާއި އެހެން ޕާޓީއެއްގައި އޮތުމުގެ ތަފާތު
އެމްޑީޕީގެ މެޖޯރިޓީ މަޖިލީހުގައި ނެތް ނަމަ، ގެދޮރުވެރިޔާގެ ފްލެޓްތައް ބޭނުން ގޮތަކަށް ބަހައި ނިންމާލާނެ: ރޮޒައިނާ
ވެރިކަމަށް 100 ދުވަސް ނިމި ހަނީމޫން ޕީރިއަޑް ނިމުނު އިރުގައި ވަރިފަށަށް އަރައިފި - ސައްލެ
ރޯދަ މަހުގައި އިންތިހާބު ބާއްވަން ބޭނުންވާތީ ބިލު ތަސްދީގުނުކޮށް އަނބުރާ މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިފި
އދން ޣައްޒާއަށް އެންމެ ފަހުން ކާބޯތަކެތީގެ އެހީ ފޮނުވުނު ފަހުން މަހަކަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވެއްޖެ