ކ. މާލެ
|
15 ނޮވެންބަރ 2023 | ބުދަ 17:08
މި ލެބް ހުޅުއްވައިދެއްވީ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު، ޑރ. އާއިޝަތު އަލީ
މި ލެބް ހުޅުއްވައިދެއްވީ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު، ޑރ. އާއިޝަތު އަލީ
އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ
އަމީނިއްޔާ ސްކޫލުގެ ލެބް ހުޅުވުން
ވޮކޭޝަނަލް އެޑިޔުކޭޝަނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން އަމީނިއްޔާ ސްކޫލުގައި ގާއިމްކުރި ލެބް ހުޅުވައިފި
 
މި ލެބްތަކުގެ އެހީގައި، ދަރިވަރުން އާންމު ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންވާ މުހިންމު ހުނަރުތައް ދަސްވާނެ
 
މިހާރު 5 ސްކޫލެއްގައި ލެބް ގާއިމްކުރެވިފައިވޭ

ސްކޫލުތަކުގައި ވޮކޭޝަނަލް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ތައުލީމު ދިނުމަށް ގާއިމުކުރާ ލެބްތަކުގެ ތެރެއިން އަމީނިއްޔާ ސްކޫލުގައި ގާއިމުކުރި ލެބް ހުޅުވައިފިއެވެ.

ބުދަ ދުވަހު މި ލެބް ހުޅުއްވައިދެއްވީ، އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އާއިޝަތު އަލީއެވެ. މިނިސްޓަރު ވަނީ މި ލެބް ބައްލަވާލައްވައި، ދަރިވަރުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް ފާހަގަކުރައްވައި އެ ދަރިވަރުންނާ ވާހަކަދައްކަވާފައެވެ.

ސްކޫލުތަކުގައި ވޮކޭޝަނަލް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ތައުލީމު ދިނުމަށް ގާއިމުކުރާ ލެބްތަކުގެ ތެރެއިން އަމީނިއްޔާ ސްކޫލުގައި ގާއިމުކުރި ލެބާއެކު، ކުދިންނަށް އިތުރު ކުރިއެރުން ލިބޭނެކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ އަތޮޅުތަކެއް ހިމެނޭހެން 28 ސްކޫލެއްގައި މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ތައުލީމު ދަސްކޮށްދޭ ލެބްތައް ގާއިމުކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އެގޮތުން މިހާރު 5 ސްކޫލެއްގައި ލެބް ގާއިމްކުރެވިފައި ވާކަމަށް އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

Advertisement

މި ލެބްތަކުގެ އެހީގައި، ދަރިވަރުން އާންމު ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންވާ މުހިންމު ހުނަރުތައް ކަމަށްވާ؛ ކެއްކުމާއި، ފެހުމާއި، ވަޑާންކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ އިތުރުން އާރޓް އެންޑް ކްރާފްޓުގެ މަސައްކަތް ދަސްކޮށްދެވޭނެ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ. އަދި ދަރިވަރުންގެ ފަންނީ ހުނަރުތަކުގެ އިތުރުން، އުފެއްދުންތެރި ވިސްނުމާއި، ދިރިއުޅުމުގައި ދިމާވާ ކަންކަން ހައްލުކުރުމުގެ ހުނަރުތައް ދަސްވުމާއެކު، މުސްތަގުބަލުގައި ހުނަރުވެރި، ތައުލީމީ ޖީލެއް ބައްޓަންކުރުމަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެ ކަމަށްވެސް އެ މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

ވޮކޭޝަނަލް އެޑިޔުކޭޝަން ޖެނެރަލް ލެބްގެ އިތުރުން، ވަކިވަކި ހުނަރުތައް ދަސްކޮށްދިނުމަށް ޚާއްސަ ލެބްތައް ވެސް ދަނީ ގާއިމްކުރަމުންނެވެ. މީގެ ތެރޭގައި އެއަރކޮންޑިޝަން މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދަސްކޮށްދޭ ލެބްތަކާއި، އިލެކްޓްރޯނިކް މަސައްކަތާއި ވަޑާމުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ޚާއްސަ ލެބްތައް ހިމެނެއެވެ.

ވޮކޭޝަނަލް އެޑިއުކޭޝަން ކިޔަވައިދޭނީ، މިހާރުގެ މަންހަޖުގައި ކިޔަވައިދޭ މާއްދާތަކަށް މަސައްކަތްތެރިކަމާއި ހުނަރުގެ ބައިތައް އެއްކޮށްގެން، ދަރިވަރުންގެ ޝައުގުވެރިވާ ގޮތައް ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ދިރިއުޅޭ ކުދިންނަށް ދިވެހިބަހާއި އިސްލާމު ކިޔަވައިދިނުމުގެ އޮންލައިން ޕްރޮގްރާމް "ރިވެލި" ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިފްތިތާޙް ކޮށްދެއްވައިފި
މިނިސްޓަރުގެ އިތުރުފުޅާއެކު ހޫނު ފެނަށް ''މިނެކެ ނުލައި ކޮންމި ކަމަކު ދޮގެ ހެދުމާ އާއްމު ދާ؟''
އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ޕީއެސް އިސްތިޢުފާދެއްވައިފި
ދިރާސީ އައު އަހަރު ފަށާއިރު، "ގައުމިއްޔަތު މާއްދާ" ވަކި މާއްދާއެއްގެ ގޮތުގައި ކިޔަވައިދެނީ
ދިރާސީ އައު އަހަރު ބަދަލުކުރުމުން އޯލެވެލް އިމްތިހާން ކުރިމަތިވަނީ ޗުއްޓީ ދުވަސްވަރާ، މިއީ ބެލެނިވެރިންގެ ކަންބޮޑުވުމެއް: އިހްސާން
ދިރާސީ އައު އަހަރު ބަދަލުކުރުމުން ގިނަ ދަރިވަރުން ހިތްހަމަ ނުޖެހި، ޕެޓިޝަނެއްގައި ސޮއިކުރަނީ
ދިރާސީ އަހަރު ބަދަލު ކުރުމަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ސާވޭއާ ގުޅޭގޮތުން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ހައްދަވަނީ އިތުރުފުޅު: އިހްސާން
ސިޔާސީ ވައުދެއް ފުއްދުމުގެ ބޭނުމުގައި ސަރުކާރުން ގެއްލުން އެ ދެނީ 95،000 ދަރިވަރުންގެ މުސްތަގުބަލަށް - އެމްޑީޕީ