ކ. މާލެ
|
16 ނޮވެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 05:32
އާޖެންޓީނާ އިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ފަރިތަކުރުމުގައި މެސީ
އާޖެންޓީނާ އިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ފަރިތަކުރުމުގައި މެސީ
ރޮއިޓާރސް
އާޖެންޓީނާ ޤައުމީ ޓީމު
މެސީ އާއެކު އާޖެންޓީނާއިން އުރުގުއޭ މެޗަށް ތައްޔާރުވަނީ
 
އުރުގުއޭއާ ދެކޮލަށް ނިކުންނަ މެޗަށް، އެ ޓީމުގެ މުހިންމު ކުޅުންތެރިން ވަނީ ފަރިތަކުރުމުގައި ބައިވެރިވެފައި

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފިކޭޝަންގައި އުރުގުއޭއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗަށް، އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން އާޖެންޓީނާ އިން ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި އެވެ.

އާޖެންޓީނާގެ ލާ ބޮމްބިނެރާ ސްޓޭޑިއަމްގައި އުރުގުއޭއާ ދެކޮޅަށް ނިކުންނަ މެޗަށް، އެ ޓީމުގެ މުހިންމު ކުޅުންތެރިން ވަނީ ފަރިތަކުރުމުގައި ބައިވެރިވެފަ އެވެ. އެގޮތުން އާޖެންޓީނާ ޓީމުން ފަރިތަކުރަމުން އަންނަނީ އެޒެއިޒާގަ އެވެ. އާޖެންޓީނާ އިން އުރުގުއޭ މެޗަށް ކުރިމަތިލާއިރު، މިވަގުތު ޓީމުގައި މާ ބޮޑު އަނިޔާގެ މައްސަލައެއް ފެންނަން ނެތް ކަމަށް، ކޯޗު ލިއޮނަލް ސްކަލޯނީ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. މީގެ އިތުރުން، އުރުގުއޭ މެޗަށް މެސީ ފުރިހަމަ އަށް ތައްޔާރު ކަމަށް ސްކަލޯނީ އަދި ކުޅުންތެރިން ވެސް ޤަބޫލު ކުރެ އެވެ. ދާދި ފަހުން މެސީ އަށް ވަނީ އަނިޔާ ވެސް ވެފަ އެވެ. އެކަމުގެ ސަބަބުން އޭނާ އަށް ވަނީ އިންޓަ މިއާމީގެ މެޗުތަކެއް ވެސް ގެއްލިފަ އެވެ. އަނިޔާ އިން ރަނގަޅުވެ މެސީ ޕެރަގުއޭ އަދި ޕެރޫ މެޗަށް ޤައުމީ ޓީމާ ގުޅުނު ނަމަވެސް، ޕެރަގުއޭ މެޗަށް މެސީ އަށް ފުރުސަތު ދިނީ ބެންޗުންނެވެ. ޖެހިގެން އައި ޕެރޫ މެޗުގައި މެސީ ވަނީ ފުލްކޮށް ކުޅެފަ އެވެ.

Advertisement

އާޖެންޓީނާގެ ޕައުލޯ ޑިބާލާ ބުނީ، ޤައުމީ ޓީމާއެކު މެސީ ހުރުމަކީ އަބަދު ވެސް އެ ކުޅުންތެރިންނަށް ލިބޭ ހިތްހަމަ ޖެހުމެއް ކަމަށެވެ. ޚާއްސަކޮށް، މިދިޔަ އަހަރު ޤަތަރުގައި އޮތް ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ކާމިޔާބު ކުރުމަށްފަހު، މުޅި ޓީމު އޮތީ ތަފާތު ރޫޙެއްގައި ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. މީގެ އިތުރުން އަންނަ އަހަރު އޮންނަ ކޮޕާ އެމެރިކާ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތާ ކުރިމަތިލާއިރު، އާޖެންޓީނާ އިން އޮންނާނީ ވަރަށް ވަރުގަދަކޮށް ކަމަށް ވެސް އޭނާ ދެކެ އެވެ.

ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފިކޭޝަންގައި ދެކުނު އެމެރިކާ ސަރަހައްދުގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތީ ވެސް އާޖެންޓީނާ އެވެ. އެއީ މިހާތަނަށް ކުޅުނު ހަތަރު މެޗުން ވެސް މޮޅުވެ، 12 ޕޮއިންޓު ހޯދައިގެންނެވެ. ކޮންމެ ޓީމެއް ވެސް ހަތަރު މެޗު ކުޅެފައިވާއިރު، އާޖެންޓީނާއާ ދެކޮޅަށް ނިކުންނަ އުރުގުއޭ އޮތީ ހަތް ޕޮއިންޓާއެކު ދެ ވަނައިގަ އެވެ. ތިން ވަނައިގައި އޮތް ބްރެޒިލް އާއި ހަތަރު ވަނައިގައި އޮތް ވެނަޒެއެލާ އަށް ވެސް ލިބެނީ ހަތް ޕޮއިންޓެވެ. ފަސް ވަނައިގައި ކޮލަމްބިއާ އޮތީ ފަސް ޕޮއިންޓާއެކު އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް