ކ. މާލެ
|
14 ނޮވެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 19:57
ޣައްޒާއަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތައް ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލައި، އެމެރިކާގެ ކެލިފޯނިއާގައި ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާ
ޣައްޒާއަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތައް ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލައި، އެމެރިކާގެ ކެލިފޯނިއާގައި ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާ
ރޮއިޓާސް
ޣައްޒާއަށް ތާއީދުކުރުމުގެ ގޮތުން ބާއްވާ މުޒާހަރާ
ކެލިފޯނިއާގައި، ޔަހޫދީންގެ ޖަމާއަތްތަކުން ޣައްޒާއަށް ތާއީދުކޮށް މުޒާހަރާ ކުރަނީ
 
ޣައްޒާއަށް އިސްރާއީލުން ދެމުންދާ ލާއިންސާނީ ހަމަލާތަކަށް އެމެރިކާގެ ހުރިހާ ޔަހޫދީން ތާއީދެއްނުކުރޭ

އިސްރާއީލު ހަނގުރާމަވެރިން ޣައްޒާއަށް ދެމުންދާ ލާއިންސާނީ ހަމަލާތައް ވަގުތުން ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލައި، ކެލިފޯނިއާގެ އޯކްލޭންޑްގައި ހުންނަ ފެޑެރަލް ބިލްޑިންގު ކައިރިއަށް ޔަހޫދީންގެ ޖަމާއަތްތަކުގެ އެތައް ސަތޭކަ ބަޔަކު އެއްވެއްޖެއެވެ. މި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ.

މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ތިބީ އިސްރާއީލުގެ އަސްކަރީ ކެމްޕޭނާ ދެކޮޅަށް ޝުއޫރުތައް ލިޔެފައިވާ ޓީޝާޓްތަކާއި، "ނޮޓް އިން އަވަރ ނޭމް" ފަދަ އިބާރާތްތައް ލިޔެފައިވާ ބެނާތައް ހިފައިގެންނެވެ. މުޒާހަރާ އިންތިޒާމްކުރާ ޔަހޫދީ "ވޮއިސް ފޯރ ޕީސް"އިން ބުނީ، އެ އިމާރާތުގެ ތެރޭގައި އެތައް ބަޔަކު ހިފަހައްޓާފައި ވާކަމަށެވެ.

މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ބުނީ އެމީހުންގެ އެ މުޒާހަރާއަކީ، ޣައްޒާގައި ހިންގަމުންދާ ލޭއޮހޮރުވުން ހުއްޓުވުމަށް ބާރުއެޅުމުގެ ގޮތުން ކުރިއަށްގެންދާ މަދަނީ ބަސްނޭހުމެއް ކަމަށެވެ. "ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލާނީ ކިތައް މީހުން މަރާލެވުނީމަ ތޯ" މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ވަނީ ސުވާލުކޮށްފައެވެ. މި މުޒާހަރާގައި އެމެރިކާގެ އިތުރު އެހެން ޖަމާއަތްތަކުންވެސް މިހާރު ދަނީ ބައިވެރިވަމުންކަމަށް އަލްޖަޒީރާއިން ބުނެއެވެ.

އޯކްލޭންޑްގެ މުޒާހަރާއަކީ އެމެރިކާގެ ދިރިއުޅޭ އެންމެހައި ޔަހޫދީން އިސްނަގައިގެން، އެމެރިކާގެ އެހެނިހެން ސިޓީތަކުގައިވެސް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ރާވާފައިވާ މުޒާހަރާއެކެވެ. މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު ޗިކާގޯގެ އެކްޓިވިސްޓުންވެސް ވަނީ، އެ ސިޓީގައި ހުންނަ އިސްރާއީލު ކޮންސިއުލޭޓަށް ވަންނަން މަސައްކަތްކޮށްފައެވެ.

ޔަހޫދީން އިސްނަގައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މި މުޒާހަރާތަކުގެ ބޭނުމަކީ، ފަލަސްތީނުގެ 11،200އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ޝަހީދުކޮށްލާފައިވާ ހަނގުރާމައަށް ނިމުމެއް ގެނައުމެވެ. އަދި ޣައްޒާއަށް އިސްރާއީލުން ދެމުންދާ ލާއިންސާނީ ހަމަލާތަކަށް އެމެރިކާގެ ހުރިހާ ޔަހޫދީން ތާއީދުކުރާކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތަކަށް ރައްދުދިނުމެވެ.

އަދިވެސް އިތުރު އެއްވުންތައް ބޭއްވުމަށް ރާވާފައިވާއިރު، އެމެރިކާގެ ޔަހޫދީ ޖަމާއަތްތަކުން ދަނީ އާންމުންގެ ފުރާނައަށް ގެއްލުންދިނުން ހުއްޓުވުމަށް އެމެރިކާ ސަރުކާރަށް ޕްރެޝަރުކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް