ކ. މާލެ
|
14 ނޮވެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 14:57
ކ.ގިރިފުށީގައި އަސްކަރީ ތަމްރީނުތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުން
ކ.ގިރިފުށީގައި އަސްކަރީ ތަމްރީނުތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުން
ގޫގުލް
އެމްއެންޑީއެފް
އެމްއެންޑީއެފުން ކ.ގިރިފުށީގައި ބަޑީގެ ތަމްރީނުތަކެއް ކުރިއަށްގެންދަނީ
 
ވަޒަން ދަތުރުކުރާނެ އުސްމިނަކީ 100 މީޓަރު
 
ތަމްރީނުތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ބަޑީގެ ވަޒަން ދަތުރުކުރާނީ ކ. ގިރިފުށީ ހުޅަނގު ދެކުނު ފަރާތުން 2000 މީޓަރ ދުރުމިނަށް

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް (އެމް.އެން.ޑީ.އެފް) އިން ކ.ގިރިފުށީގައި އަސްކަރީ ތަމްރީނުތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ، ތަމްރީނުތައް ކުރިއަށްދާނީ 2023 ނޮވެންބަރު 27، 28، 29 އަދި 30، މިދުވަސްތަކުގެ 18:30 އިން 22:30 އަށް ކ.ގިރިފުށީގައި ކަމަށެވެ.

Advertisement

މި ތަމްރީނުތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ބަޑީގެ ވަޒަން ދަތުރުކުރާނީ ކ. ގިރިފުށީ ހުޅަނގު ދެކުނު ފަރާތުން 2000 މީޓަރ ދުރުމިނަށެވެ.

އަދި ވަޒަން ދަތުރުކުރާނެ އުސްމިނަކީ 100 މީޓަރެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް