ކ. މާލެ
|
12 ނޮވެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 09:04
ބަންޑާރަނައިކަ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް
ބަންޑާރަނައިކަ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް
ދިވެއްސަކު ހައްޔަރުކުރުން
ފޮށިން ފިސްތޯލައެއް ފެނިގެން ލަންކާ އެއާޕޯޓުން ދިވެއްސަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
 
ލަންކާގެ ފުލުހުންގެ ހައްޔަރަށް ގެންދިޔައީ 58 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެއް

ސްރީލަންކާގެ ބަންޑާރަނައިކަ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (ބީއައިއޭ) އިން ފުރަން ދިޔަ ދިވެއްސެއްގެ ފޮށިން ފިސްތޯލައެއް ފެނިގެން، އެގައުމުގެ ފުލުހުން އޭނާ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

ލަންކާގެ ފުލުހުންނާ ހަވާލާދީ އެގައުމުގެ ބައެއް ނޫސްތަކުގައި ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުން، ލަންކާގެ ފުލުހުންގެ ހައްޔަރަށް ގެންދިޔައީ 58 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެކެވެ. އޭނާ ހައްޔަރަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ އެ ގައުމުގެ ގަޑިން ރޭ 11 ޖެހި އިރު އެވެ.

މި މައްސަލަ އެގައުމުގެ ފުލުހުން ދަނީ ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
33%
33%
0%
33%
ކޮމެންޓް