ކ. މާލެ
|
12 ނޮވެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 07:45
ރާއްޖޭގައި މަސްވެރިކަން ކުރަމުންދަނިކޮށް ހައްޔަރު ކުރި އިންޑިޔާގެ 8 މީހަކު އަނބުރާ ފޮނުވާލުން
ރާއްޖޭގައި މަސްވެރިކަން ކުރަމުންދަނިކޮށް ހައްޔަރު ކުރި އިންޑިޔާގެ 8 މީހަކު އަނބުރާ ފޮނުވާލުން
އިންޑިއާ އެމްބަސީ
މަސްވެރިކަން ކުރުން
ރާއްޖޭގައި މަސްވެރިކަން ކުރަމުންދަނިކޮށް ހައްޔަރު ކުރި އިންޑިޔާގެ 8 މީހަކު އަނބުރާ ފޮނުވާލައިިފި
 
މި މައްސަލައިގައި އަވަސް ހައްލެއް ހޯދައިދިނުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ އެކު އަންނަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން

ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި މަސްވެރިކަން ކުރަމުންދަނިކޮށް ހައްޔަރު ކުރި އިންޑިޔާގެ 12 މީހުންގެ ތެރެއިން 8 މީހަކު އަނބުރާ ފޮނުވާލައިފި އެވެ.

އިންޑިޔާގެ ޓެމިލް ނާޑޫއަށް ނިސްބަތްވާ 12 މަސްވެރިއަކު، ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ މިދިޔަ މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. އެމީހުން ހައްޔަރު ކުރީ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދަށް ވަދެ، މަސްވެރިކަން ކުރަމުން ދަނިކޮށެވެ.

Advertisement

އެގޮތުން އެ 8 މީހުން ފޮނުވާލުމުގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރަމުން ރާއްޖޭގައި ހުންނަ އިންޑިއާގެ ހައި ކޮމިޝަނުން އެކްސްގައި ކުރި ޕޯސްޓެއްގައި ބުނީ، އެ 8 މީހުންނަކީ ވަގުތުން އަނބުރާ އިންޑިޔާއަށް ދިޔުމަށް ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކުރި 8 މީހުން ކަމަށާއި، އެ މީހުންގެ ފުރުވާލުމުގުއި އެ ކޮމިޝަނުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި މީގެ އިތުރުން، އެ މައްސަލައިގައި އަވަސް ހައްލެއް ހޯދައިދިނުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ އެކު މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ވެސް އެ ކޮމިޝަނުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް