ކ. މާލެ
|
11 ނޮވެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 14:45
ސްރީލަންކާ ކްރިކެޓް ޓީމް: އެ ގައުމު ވަނީ ސަސްޕެންޑްކޮށްފައި
ސްރީލަންކާ ކްރިކެޓް ޓީމް: އެ ގައުމު ވަނީ ސަސްޕެންޑްކޮށްފައި
އައިސީސީ
ކްރިކެޓް
ސަރުކާރުން ކްރިކެޓް ބޯޑު އުވާލުމުން، އައިސީސީން ލަންކާ ސަސްޕެންޑްކޮށްފި
 
އައިސީސީން ލަންކާ ކްރިކެޓް ރައީސްގެ ގޮތުގައި ބަލާނީ ސަރުކާރުން އުވާލި ބޯޑުގެ ރައީސް

ސަރުކާރުން ލަންކާގެ ކްރިކެޓް ބޯޑު އުވާލައި އިންޓަރިމް ކޮމިޓީއެއް ނެގުމާއެކު އިންޓަނޭޝަނަލް ކްރިކެޓް ކައުންސިލް (އައިސީސީ) އިން ސްރީލަންކާ ސަސްޕެންޑްކޮށްފި އެވެ.

އައިސީސީގެ ބޯޑު އިއްޔެ އޮންލައިންކޮށް ބައްދަލުވުމަށްފަހު މި ނިންމުމުން ނިންމިއިރު ސަސްޕެންޑްކޮށްދިނުމަށް ސްރީލަންކާގެ ކްރިކެޓް ބޯޑުގެ ފަރާތުން ރައީސް ޝައްމި ސިލްވާ ވަނީ އެދިވަޑައިގެންފަ އެވެ. އެއީ ކްރިކެޓް ބޯޑު އުވާލި ނަމަވެސް ލަންކާ ސަސްޕެންޑް ނުކުރުމަށް ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު ރޯޝަން ރަނަސިންހާ ސިޓީއަކުން ވަނީ އެދިވަޑައިގެންފައިވާތީ އެވެ.  

Advertisement

ލަންކާގެ ސަސްޕެންޝަނާއެކު އެ ގައުމަށް އޭސީސީގެ އެއްވެސް މާލީ އެހީތެރިކަމެއް ނުލިބޭނެ އެވެ. އަދި ކްރިކެޓްގެ އެއްވެސް ހަރަކާތެއް ވެސް ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެ އެވެ. ނަމަވެސް މި މަހު ފަހުކޮޅު އިންޑިޔާގައި ބާއްވާ އައިސީސީގެ ބައްދަލުވުމުގައި ލަންކާ ސަރުކާރުން އުވާލި ބޯޑުގެ ރައީސް ޝައްމި ސިވްލާ ބައިވެރިކުރާނެ އެވެ. އަދި އައިސީސީން ލަންކާގެ ކްރިކެޓް ރައީސްގެ ގޮތުގައި ބަލާނީ ވެސް އޭނާ އެވެ. އެކަމަކު ސަސްޕެންޝަނު އޮތުމުން ލަންކާގެ އެހެން އޮފިޝަލުން އައިސީސީގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވާނީ އޮބްޒާވަރުންގެ ގޮތުގަ އެވެ. ސަބަބަކީ  

ސްރީލަންކާ ކްރިކެޓް ރައީސް ޝައްމި ސިލްވާ އާއި ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު ރޯޝަން - އައިސީސީ

ލަންކާ ސަރުކާރުން އޮތީ މިކަމުގައި މިހާތަނަށް ގޮތް ދޫކުރާ ގޮތަކަށްނޫނެވެ. ބުރާސްފަތި ދުވަހު އެ ގައުމުގެ ޕާލަމެންޓުން ވަނީ ސަރުކާރާއި އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ބައިވެރިވެގެން ލަންކާ ކްރިކެޓް ބޯޑުގެ އެންމެހާ މެމްބަރުން ވަކިކުރަން ހާއްސަ ގަރާރެއް ފާސްކޮށްފަ އެވެ. އެއީ ކޮރަޕްޝަން އިންތިހާ އަށް އޮތް ކަމަށް ބުނެ އެވެ.

ލަންކާގެ ކްރިކެޓްގެ މައްސަލަ ބޮޑުވީ ވޯލްޑްކަޕުގައި ކުޅުނު ނުވަ މެޗުގެ ތެރެއިން ހަތް މެޗުން ބަލިވެ، ފަހަތުން ދެ ވަނަ އަށް ދިއުމުންނެވެ. މިއާއެކު އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ ގައުމުތަކާއެކު ކުޅުމަށް ލަންކާއަށް ހުރަސްތަކެއް ކުރިމަތިވާނެ އެވެ.

ލަންކާ ސަރުކާރުން ބުނަމުންދަނީ ކްރިކެޓް ބޯޑު އޮތީ ކޮރަޕްޓްވެފައި ކަމަށާއި އިންޓަރިމް ކޮމިޓީއެއް ނެގީ ކަންކަން ރަނގަޅު ކުރުމަށް ކަމަށެވެ. ލަންކާގެ ނާކާމިޔާބީއެކު އެ ގައުމުގެ ރައްޔިތުން ވަނީ ލަންކާ ކްރިކެޓް އިދާރާ ދޮށުގައި މުޒާހަރާ ވެސް ކޮށްފަ އެވެ.

ލަންކާ އަކީ އައިސީސީން ސަސްޕެންޑްކުރި ދެ ވަނަ ގައުމެވެ. މީގެ ކުރިން 2019 ވަނަ އަހަރު ސަސްޕެންޑްކުރީ ޒިމްބާބުވޭ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
12 ނޮވެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 17:14
އަލީ2121
މިހެން ވާން އެބަ ޖެހޭ ދިވެހި ފުޓްބޯޅަ އަށްވެސް ސަރުކާރުން އެބަ ޖެހޭ އެފް.އޭ.އެމް އަށް ވަންނަން، އެހެން ނޫނީ ދިވެހި ފުޓްބޯޅަ ރަގަޅުވާނެ ކަމަކަށް ނުފެނޭ