ކ. މާލެ
|
11 ނޮވެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 08:04
ލޭގައި ހަކުރު ހުރި ވަރު ބެލުމަށްޓަކައި ޓެސްޓުކުރަނީ
ލޭގައި ހަކުރު ހުރި ވަރު ބެލުމަށްޓަކައި ޓެސްޓުކުރަނީ
ދި ޓެލެގްރާފް
އެޗްޕީއޭ
ހަކުރު ބަލީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށްޓަކައި މިއަދު ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ޚާއްސަ ހަރަކާތްތަކެއް
 
ހަކުރު ބައްޔަށް ސްކްރީން ކުރެވޭނެ

ދުނިޔޭގެ ހަކުރު ބަލީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށްޓަކައި ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)އިން، ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ޚާއްސަ ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށްގެންދަން ނިންމައިފިއެވެ.

މިއަދު ކުރިއަށްގެންދާ މި ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހަކުރު ބައްޔަށް ސްކްރީންކޮށް، އަދި ސިއްހީ ޚިދުމަތްތެރިއަކާ ބައްދަލުކޮށް ދުޅަހެޔޮ ލައިފްސްޓައިލާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެވޭނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ތަފާތު ހަރަކާތެއްގެ ގޮތުން ޓްރެޝަރ ހަންޓްވެސް ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ބުނެއެވެ. މި ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް، ފޮރުވިފައިވާ "ކްލޫ"'އެއް ހޯދައިގެން އިނާމު ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދާނެއެވެ.

Advertisement

މި ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށްދާނީ މިއަދު ހެނދުނު 9:00ން 12:00އަށް، އަދި މެންދުރު 2:00ން ހަވީރު 5:00ށެވެ. މި ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށްދާނީ ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ހިޔާޓަވަރު 1 އަދި 2 ކައިރީގައެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން މި ހަރަކާތް ކުރިއަށްގެންދަނީ ޑަބްލިއުއެޗްއޯ މޯލްޑިވްސްއާއި، އަރބަންކޯއާއި، ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލާއި، ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލާއި އަދި ޑަޔަބީޓީސް ސޮސައިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް ގުޅިގެންނެވެ. މި ފުރުސަތުގެ ބޭނުންހިފައި، ވީހާވެސް ގިނަ މީހުން ހަކުރު ބައްޔަށް ސްކްރީން ކުރުމަށް އެޗްޕީއޭއިން އެދެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް