ކ. މާލެ
|
10 ނޮވެންބަރ 2023 | ހުކުރު 09:09
ސްޓާލިންކްގެ މައުންޓެއް ރާއްޖޭގެ ރަށެއްގެ ގޮނޑުދޮށުގައި ބަހައްޓާފައި
ސްޓާލިންކްގެ މައުންޓެއް ރާއްޖޭގެ ރަށެއްގެ ގޮނޑުދޮށުގައި ބަހައްޓާފައި
ސްޓާލިންކް
ސްޓާލިންކްގެ ޚިދުމަތް ރާއްޖެއަށް
"ސްޓާލިންކް" ގެ ޚިދުމަތް ރާއްޖެއަށް
 
ޕެކޭޖު ޝިޕިންގއާއެކު 10،350 ރުފިޔާއަށް ލިބޭ
 
މި ޚިދުމަތަށް ރާއްޖޭގައި ދައްކަން ޖެހޭނީ މަހަކު 1000 ރުފިޔާ

ހައި ސްޕީޑް އިންޓަނެޓްގެ ހިދުމަތް ދިނުމަށް ސްޕޭސް އެކްސް އިން ހިންގާ "ސްޓާލިންކް" ގެ ޚިދުމަތް ރާއްޖެއަށް ފަށައިފިއެވެ.

ރާއްޖެއަކީ ދެކުނު އޭޝިއާގެ ޤައުމުތަކުގެ ތެރެއިން ސްޓާލިންކަށް ލައިސަންސް ދޫކުރި ފުރަތަމަ ޤައުމެވެ. މި ލައިސެންސް ދޫކޮށްފައިވަނީ މިއަހަރުގެ އޯގަސްޓް މަހުގެ ތެރޭގައެވެ.

ސްޓާލިންކުން ރާއްޖެއަށް މި ޚިދުމަތް ދޭން ފަށާފައިވާކަން އިއުލާންކޮށްފައިވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ކުރި ޓްވީޓެއްގައެވެ. އެ ކުންފުނީގެ ވެބްސައިޓުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި މި ޚިދުމަތަށް ރާއްޖޭގައި ދައްކަން ޖެހޭނީ މަހަކު 1000 ރުފިޔާއެވެ.

Advertisement

މި ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ޑިޝް އެންޓަނާއަކާއި މައުންޓެއްގެ އިތުރުން ވައިފައި ރައުޓަރ ޔުނިޓެއް ބޭނުންވާނެއެވެ. މި ޕެކޭޖު ޝިޕިންގއާއެކު 10،350 ރުފިޔާއަށް ލިބޭއިރު ދެ ހަފުތާގެ ތެރޭގައި ލިބޭނެ ކަމަށް ސްޓާލިންކުގެ ވެބްސައިޓުގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ސްޓާލިންކުގެ ޚިދުމަތް ރާއްޖެއަށް ފެށިކަން އިއުލާންކުރުމުން މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓްޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ އައިޝަތު ޝައުނާ ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި ވަނީ އެ ޚިދުމަތް ތައާރަފު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ޝުކުރު އަދާ ކުރައްވާފައެވެ. އަދި ރާއްޖެ ކަހަލަ ޖަޒީރާ ޤައުމަކަށް ސްޓާލިންކްގެ ޚިދުމަތަކީ ތަފާތު ޚިދުމަތަކަށްވާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ސެޓެލައިޓް ޓެކްނޮލޮޖީން ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ވެސް ރާއްޖެއަށް ގިނަ ފައިދާތަކެއް ވާނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރައްވާ ކަމަށާއި ހާއްސަކޮށް މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަށް ހޭނުމުގެ ގޮތުން ކުރާ މަސައްކަތުގައި އެހީއަކަށްވާނެ ކަމަށް ޝައުނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް