ކ. މާލެ
|
9 ނޮވެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 11:33
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިންވަރު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ މެންބަރު ޖީހާން މަހުމޫދު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިންވަރު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ މެންބަރު ޖީހާން މަހުމޫދު
ރާއްޖެއެމްވީ
އިންޓަރ ޕާލަމެންޓްރީ ޔޫނިއަން (އައިޕީޔޫ)
އައިޕީޔޫގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޑިމޮކްރަސީ ކޮމިޓީގެ ޗެއަރގެ މަޤާމަށް ޖީހާން
 
ޖީހާންއަށް 2025 ވަނަ އަހަރާއި ހަމައަށް އެ މަޤާމުގައި ދެމިހުންނެވޭނެ
 
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ވަނީ ޖީހާނަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވާފައި

އިންޓަރ ޕާލަމެންޓްރީ ޔޫނިއަން (އައިޕީޔޫ)ގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޑިމޮކްރަސީ ކޮމިޓީގެ ޗެއަރގެ މަޤާމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިންވަރު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ މެންބަރު ޖީހާން މަހުމޫދު އިންތިޚާބުވެވަޑައިގަންނަވައިފިއެވެ.

ޖީހާން އެ މަޤާމަށް އިންތިޚާބުވެވަޑައިގެންނެވުމާއި ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ވަނީ ޖީހާނަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވާފައެވެ.

އައިޕީޔޫގެ މި މަޤާމުގައި ޖީހާންއަށް 2025 ވަނަ އަހަރާއި ހަމައަށް ދެމިހުންނެވޭނެއެވެ.

(އައިޕީޔޫ)ގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޑިމޮކްރަސީ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތަކީ ކުރިއަރަމުން އަންނަ ޑިމޮކްރަސީއާއި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ހުރި ހުރަސްތައް ދެނެގަތުމާއި، އެކަންކަމާއި ގުޅިގެން ޤާނޫނުހަދާ މަޖިލިސްތަކުން ގައުމީ އަދި ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފެންވަރުގައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭ ޤަރާރުތައް އެކުލަވާލުމައި، އެކަންކަން ވިލަރެސް ކުރުމެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް