ކ. މާލެ
|
9 ނޮވެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 11:06
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު އާސެނަލްގެ ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅުކުރަނީ
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު އާސެނަލްގެ ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅުކުރަނީ
ރޮއިޓާސް
ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު
ސެވިއްޔާ ބަލިކޮށް އާސެނަލް އިން ފުރުސަތު ބޮޑުކޮށްފި
 
ދެ ވަނަ ބުރުގެ ޖާގައެއް ކަށަވަރު ކުރުމަށް، ބާކީ އޮތް ދެ މެޗުން އާސެނަލަށް ބޭނުންވަނީ އެއް ޕޮއިންޓު

ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ސެވިއްޔާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން މޮޅުވެ، އާސެނަލް އިން ދެ ވަނަ ބުރުގެ އުންމީދު ބޮޑުކޮށްފި އެވެ.

ގްރޫޕް ބީގައި ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ އާސެނަލްގެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި އެ ޓީމުން ސެވިއްޔާ ބަލިކުރީ 2-0 އިންނެވެ. މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގެ 29 ވަނަ މިނެޓުގައި އާސެނަލުން ވަނީ ލަނޑު ޖަހައި ލީޑު ނަގައިފަ އެވެ. ބުކަޔޯ ސަކާ ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގައި އެ ޓީމަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ ލިއާންޑްރޯ ޓްރޮސާޑް އެވެ. އާސެނަލްގެ ދެ ވަނަ ލަނޑު އެ ޓީމުން ޖެހީ ދެ ވަނަ ހާފުގަ އެވެ. 64 ވަނަ މިނެޓުގައި އެ ލަނޑު ޖެހީ، ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހަން ފުރުސަތު ތަނަވަސްކުރި ސަކާ އެވެ. އޭނާ ލަނޑު ޖަހަން ފުރުސަތު ތަނަވަސްކޮށްދިނީ ގަބްރިއެލް މާޓިނެލީ އެވެ.

Advertisement

މޮޅާއެކު އާސެނަލް ވަނީ މި ގްރޫޕްގެ އެއް ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފަ އެވެ. އެއީ މިހާތަނަށް ކުޅުނު ހަތަރު މެޗުން ނުވަ ޕޮއިންޓާއެކު އެވެ. ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި އާސެނަލަށް ބާކީ އޮތީ ދެ މެޗެވެ. އެއީ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ލެންސާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗާއި، ރަށުން ބޭރުގައި ޕީއެސްވީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗެވެ. ދެ ވަނަ ބުރުގެ ޖާގައެއް ކަށަވަރު ކުރުމަށް، އެ ދެ މެޗުން އާސެނަލަށް ބޭނުންވަނީ އެއް ޕޮއިންޓެވެ. މި ގްރޫޕްގެ ދެ ވަނައިގައި ފަސް ޕޮއިންޓާއެކު ޕީއެސްވީ އޮތްއިރު، ތިން ވަނައިގައި ލެންސް އަށް ވެސް ލިބެނީ ފަސް ޕޮއިންޓެވެ. ދެ ޕޮއިންޓާއެކު ސެވިއްޔާ އޮތީ ފުލުގަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް