ކ. މާލެ
|
8 ނޮވެންބަރ 2023 | ބުދަ 05:48
ހާލަންޑް ސިޓީގެ ތިންވަނަ ގޯލް ޖެހުމަށްފަހު: ފޮޓޯ-ރޮއިޓަރސް
ހާލަންޑް ސިޓީގެ ތިންވަނަ ގޯލް ޖެހުމަށްފަހު: ފޮޓޯ-ރޮއިޓަރސް
ރޮއިޓާސް
ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު
ރެކޯޑަކާއެކު ޗެމްޕިއަން މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ ދެވަނަ ބުރު ޔަޤީންކޮށްފި
 
ސިޓީ ވަނީ ފުރަތަމަ ހަތަރު މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްފަ

ރެކޯޑަކާއެކު ޗެމްޕިއަން މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ޖާގަ ޔަޤީންކޮށްފިއެވެ.

ސިޓީ ދެވަނަ ބުރު ޔަޤީންކުރީ ސްވިސަރލެންޑްގެ ޔަންގް ބޯއީސް ބަލިކޮށް ހޯދި ތިން ޕޮއިންޓާއެކު, ހަތަރު މެޗުންވެސް މޮޅުވެ 12 ޕޮއިންޓް ހޯދައިގެންނެވެ. ދެވަނަ ބުރު ޔަޤީންކުރިއިރު ސިޓީއަށް އަދި ގްރޫޕް ސްޓޭޖްގައި ދެ މެޗު އެބައޮތެވެ.

Advertisement

ޔަންގް ބޯއީސްގެ މައްޗަށް ސިޓީގެ ދަނޑުގައި ކުރިހޯދީ 3-0 ނެވެ. މެޗުގައި ހާލަންޑް ދެ ލަނޑު ޖެހިއެވެ. ފުރަތަމަ ލަނޑު ހާލަންޑް ޖެހީ ޕެނަލްޓީ އަކުންނެވެ. ދެވަނަ ލަނޑު ޖެހީ ދެވަނަ ހާފް ފަށައިގެން ހަވަނަ މިނިޓްގައެވެ. މެޗުގެ ކުރިން ހާލަންޑަށް ކުޅެވޭނެކަމާ މެދުވެސް އޮތީ ސުވާލު އުފެދިފައެވެ. އެއީ އެންމެ ފަހުން ލީގުގައި ކުޅުނު މެޗުގައި ލިބުނު އަނިޔާގެ ސަބަބުންނެވެ. ސިޓީގެ ދެވަނަ ލަނޑު ފުރަތަމަ ހާފްގެ އިތުރު ވަގުތުގައި ޖެހީ ފިލް ފޮޑެން އެވެ. މެޗުގައި ޖެހި ދެ ގޯލާއެކު ހާލަންޑް ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ޖެހި ގޯލްގެ އަދަދު 39 އަށް އެރީއެވެ. އެއީ 34 މެޗުންނެވެ.

މިމޮޅު ސިޓީއަށް ޚާއްޞަވާ ދެވަނަ ސަބަބެއްވެސް އެބައޮތެވެ. އެއީ ޔޫރަޕްގައި ބަލިނުވެ 18 މެޗު ފުރިހަމަކޮށް, ރެކޯޑެއް ހެދުމެވެ. މިއީ އިނގިރޭސި ކްލަބެއް ޔޫރަޕްގައި ބަލިނުވެ މެޗު ފުރިހަމަކުރި އެންމެ ގިނަ އަދަދެވެ. ސިޓީ ހިމެނޭ ގްރޫޕްގެ ދެވަނާގައި އޮތީ ނުވަ ޕޮއިންޓާއެކު ޖަރމަނީގެ އާރުބީ ލައިޕްޒިގެވެ. އެޓީމް ވަނީ 2-1 ން ރެޑް ސްޓާ ބެލްގްރޭޑް ބަލިކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް