ކ. މާލެ
|
4 ނޮވެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 13:05
ބާސެލޯނާގެ ކުރީގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ
ބާސެލޯނާގެ ކުރީގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ
ރޮއިޓާސް
ލިއޮނަލް މެސީ
އެނބުރި ބާސެލޯނާ އަށް ދާން މެސީ ބޭނުންވި!
 
މެސީ ބުނީ އަލުން ބާސެލޯނާ އަށް ދާން ކުރި މަސައްކަތުގައި ދިމާވީ، 2021 ވަނަ އަހަރު ދިމާވި ކަހަލަ ކަންތައްތަކެއް ކަމަށް

އެނބުރި ބާސެލޯނާ އަށް ދާން ބޭނުންވި ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކުރީގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ ބުނެފި އެވެ.

މެސީ މިހެން ބުނީ ފްރާންސްގެ ނޫހަކުން ކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދެމުންނެވެ. ބާސެލޯނާ އިން ސީނިއާ ކެރިއަރު ފަށައި، އެ ކުލަބާއެކު ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ވެސް ހޯދި މެސީ ބާސެލޯނާ ދޫކޮށްލަން ޖެހުނީ 2021 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އެއީ އެ ކުލަބާއެކު އޭނާ ހަދާފައި އޮތް އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވީއިރު ވެސް، އައު އެއްބަަސްވުމެއް އެކުލަވާ ނުލެވުމުންނެވެ. މެސީ އާއެކު ބާސެލޯނާ އަށް އައު އެއްބަސްވުމެއް އެކުލަވާ ނުލެވުނީ، އެކުލަބުގެ މާލީ މައްސަލަތުގެ ސަބަބުންނެވެ. އެހެންވެ، ހިލޭ ޓްރާންސްފާއެއްގައި ބާސެލޯނާ ދޫކޮށް މެސީ ބަދަލުވީ ފްރާންސްގެ ޕެރިސް ސެއިންޓް ޖާމަން (ޕީއެސްޖީ) އަށެވެ. އެ ކުލަބާއެކު ހެދި ދެ އަހަރުގެ އެއްބަަސްވުން ހަމަވުމުން، މެސީ ނިންމީ އެއްބަސްވުން އައު ނުކުރުމަށެވެ.

އެއާއެކު ބާސެލޯނާ އިން ވަނީ އަލުން މެސީ ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފަ އެވެ. ނަމަވެސް، އެކަމުގައި ބާސެލޯނާ އަށް އެއްވެސް އަލި މަގެއް ފެނިފައެއް ނުވެ އެވެ. އެހެންވެ، އެންމެ ފަހުން މެސީ ނިންމީ ދެ އަހަރާ ބައިގެ އެއްބަަސްވުމެއްގެ ދަށުން މޭޖާ ލީގު ސޮކާ (އެމެރިކާ ލީގު)ގެ އިންޓަ މިއާމީ އަށް ބަދަލުވުމަށެވެ. އެއަށްފަހު އޭރު މެސީ ބުނީ، މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން ބާސެލޯނާގައި ދިމާވި ފަދަ ކަމެއް އަލުން ތަކުރާރުވާން އޭނާ ބޭނުން ނުވާ ކަމަށެވެ.

Advertisement

ފްރާންސް ފުޓުބޯޅަ އިން ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅު ފުޓުބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ އަށް ދެމުން އަންނަ ބެލޮންޑިއޯ އެވޯޑު ހޯދުމަށްފަހު، ފްރާންސްގެ ނޫހަކާ ވާހަކަ ދައްކަމުން މެސީ ބުނީ، އަލުން އެނބުރި ބާސެލޯނާ އަށް ދާން އޭނާ ބޭނުންވި ނަމަވެސް، އެކަން އެގޮތަށް ނުވި ކަމަށެވެ. މެސީ ބުނީ އަލުން ބާސެލޯނާ އަށް ދާން ކުރި މަސައްކަތުގައި ދިމާވީ، 2021 ވަނަ އަހަރު ދިމާވި ކަހަލަ ކަންތައްތަކެއް ކަމަށެވެ. އިތުރަށް މެސީ ބުނީ އަލުން ބާސެލޯނާ އަށް ދިޔުމަކީ އަބަދު ވެސް އޭނާގެ ވިސްނުމުގައި އޮތް ކަމެއް ކަމަށެވެ. އޭނާގެ ދިރިއުޅުން އަލުން ބާސެލޯނާ އަށް ބަދަލުކޮށް، އެކުލަބުގައި ރިޓަޔާ ކުރަން ބޭނުންވި ނަމަވެސް، އެކަމަށް މަގު ފަހި ވެފައި ނެތްކަން މެސީ ފާހަގަ ކުރި އެވެ.

މެސީ އަކީ ބާސެލޯނާގެ ތަރީޚުގައި ވެސް އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ އެވެ. އަބަދު ވެސް އެ ކުލަަބުގެ ސަޕޯޓަރުންނާއި، އިސްވެރިންގެ ހިތުގައި މެސީ އަށް ޚާއްސަ ލޯތްބެއް އޮވެ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް