ކ. މާލެ
|
4 ނޮވެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 12:48
ވެލާނާ އިންޓަނޭޝިނަލް އެއާޕޯޓް
ވެލާނާ އިންޓަނޭޝިނަލް އެއާޕޯޓް
ޔޫސުފް ސޮފްވާން ރަޝީދު
ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް
ޓެކްނިކަލް މައްސަލަތަކަކާއި ގުޅިގެން ވީއައިއޭގެ ޚިދުމަތްތަކަށް ލަސްތަކެއް
 
ޚިދުމަތްތަކަށް ލަސްތަކެއް އައުން އެކަށީގެންވާކަމަށް އެމްއޭސީއެލްއިން ބުނެފައިވޭ
 
މައްސަލަ ޙައްލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަންވެސް އެ ކުންފުނިން ފާހަގަކޮށްފައިވޭ

ދިމާވި ޓެކްނިކަލް މައްސަލަތަކަކާއި ގުޅިގެން ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ ޚިދުމަތްތަކަށް ލަސްތަކެއް އައިސްފިއެވެ.

އެމްއޭސީއެލްއިން ބުނީ، ރާއްޖެއިން ފުރާ އަދި ރާއްޖެއަށް އަންނަ ފަސިންޖަރުންގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްގެންދާ ކައުންޓަރުތަކުގައި ޓެކްނިކަލް މައްސަލަތަކެއް ކުރިމަތިވެފައިވާކަމަށެވެ.

Advertisement

އެކަމުގެ ސަބަބުން ޚިދުމަތްތަކަށް ލަސްތަކެއް އައުން އެކަށީގެންވާކަމަށް އެމްއޭސީއެލްއިން ބުނެފައިވެއެވެ.

އަދި މި މައްސަލަ ޙައްލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަންވެސް އެ ކުންފުނިން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި