ކ. މާލެ
|
4 ނޮވެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 11:50
ބިންހެލުމުގެ އިހްސާސާއެކު އިމާރާތްތަކުގައި ތިބި މީހުންތައް ސަލާމަތްވުމަށް މަސައްކަތްފެށި
ބިންހެލުމުގެ އިހްސާސާއެކު އިމާރާތްތަކުގައި ތިބި މީހުންތައް ސަލާމަތްވުމަށް މަސައްކަތްފެށި
ރޮއިޓާސް
ނޭޕާލަށް ހުކުރުދުވަހުގެރޭ އައި ބިންހެލުން
ނޭޕާލަށް އައި ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއްގައި 120ށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެ އެތައް ސަތޭކަ ބަޔަކު ޒަޚަމުވެއްޖެ
 
2015 ވަނަ އަހަރު އައި 7.8 ގެ ބާރުގަދަ ބިންހެލުމުގައި ގާތްގަނޑަކަށް 9،000 މީހުން މަރުވި

ނޭޕާލްގެ ހުޅަނގު ސަރަޙައްދަށް ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ އައި 6.4 މެގްނިޓިއުޑްގެ ބާރުގަދަ ބިންހެލުމުގައި މިހާތަނަށް 128 މީހުން މަރުވެ 140 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ޒަޚަމްވެފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

ބިންހެލުން އައިސްފައި ވަނީ ވެރިރަށް ކަތުމަންޑޫއާ ގާތްގަނޑަކަށް 250 މޭލު ދުރުގައި އޮންނަ ޖަޖަރުކޮޓް ޑިސްޓްރިކްޓްގެ ދުރު އަވަށެއް ކަމަށްވާ ރާމިޑަންޑާ ކައިރިއަށެވެ. ބިންހެލުމުގެ ސަބަބުން އެ ސަރަހައްދުގެ ރަށްފުށުގެ އަވަށްތަކަށް ވަނީ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިފަ އެވެ.

ނޭޕާލްގެ ބޮޑުވަޒީރު ޕުޝްޕާ ކަމާލް ދަހާލް ވަނީ ތައުޒިޔާ ވިދާޅުވެ، ސަލާމަތީ އިދާރާތައް މޮބިލައިޒްކޮށް، މީހުން ސަލާމަތްކޮށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އަވަސް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވާފައެވެ. މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވަމުންދާތީ ހޮނިހިރު ދުވަހު އޭނާ ވަނީ ހާލުގައި ޖެހުނު ސަރަހައްދަށް ދަތުރުކުރައްވާފަ އެވެ.

މި ބާރުގަދަ ބިންހެލުމުގެ އިޙުސާސް އިންޑިއާގެ ނިއު ދިއްލީއާ ހަމައަށް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ. ނޭޕާލްގެ އުމްރާނީ ވަސީލަތްތައް ދަށްވުމާއި، ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މިންގަނޑުތައް ދަށްވުމުގެ ސަބަބުން މަރުވި މީހުންގެ ޢަދަދު ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ.

2015 ވަނަ އަހަރު ނޭޕާލަށް އައި 7.8 ގެ ބާރުގަދަ ބިންހެލުމުގައި ގާތްގަނޑަކަށް 9،000 މީހުން މަރުވެ، 800،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ގެތައް ވަނީ ހަލާކުވެފަ އެވެ. އާފްޓަރ ޝޮކްތައް އަދިވެސް ކުރިއަށްދާއިރު، އިމަރޖެންސީ ރެސްޕޮންޑަރުން ބިރުގަންނަނީ އަލަށް އައި ބިންހެލުމުގެ ސަބަބުން ދުރުގެ ގިނަ އާބާދީތަކެއްގެ ބިންގަނޑު ކެނޑިދާނެ ކަމަށެވެ. 

މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވާނެ ކަމަށް ބެލެވޭތީ، ނޭޕާލްގެ ފަސްޓް ރެސްޕޮންޑަރުންނަށް އެހީވުމަށް ބައިނަލްއަޤުވާމީ އެހީތައް ދަނީ ހޯދަމުންނެވެ. ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ މުޖުތަމައުތަކުގައި ލުޔެއް ހޯދައިދީ އަލުން އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ސަރުކާރަށް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކާއި ކުރިމަތިވެފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް