ކ. މާލެ
|
1 ނޮވެންބަރ 2023 | ބުދަ 20:45
އެމްއޭސީއެލްގެ މުވައްޒަފުން ލޭ ހަދިޔާ ކުރަނީ
އެމްއޭސީއެލްގެ މުވައްޒަފުން ލޭ ހަދިޔާ ކުރަނީ
އެމްއޭސީއެލް
އެމްއޭސީއެލް
އެމްއޭސީއެލުން ލޭ ހަދިޔާ ކުރުމުގެ ކޭމްޕެއް ބާއްވައިފި
 
މިއީ އެ ކުންފުނީގެ ސީއެސްއާރުގެ ދަށުން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ކޭމްޕެއް
 
ގިނަ އަދަދެއްގެ މުވައްޒަފުން ލޭ ހަދިޔާ ކުރި ކަމަށް އެމްއޭސީއެލުން ބުނޭ

މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (އެމްއޭސީއެލް) އިން ލޭ ހަދިޔާ ކުރުމުގެ ކޭމްޕެއް ބާއްވައިފިއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ބްލަޑް ސަރވިސަސްއާ ގުޅިގެން މި ކޭމްޕު އެ ކުންފުނިން ކުރިއަށްގެންދިޔައީ މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހުއެވެ. މިއީ އެ ކުންފުނީގެ އިޖުތިމާއީ ޒިންމާގެ ދަށުން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ކޭމްޕެކެވެ.

އެމްއޭސީއެލުން ބުނީ މި ކޭމްޕުގެ މަގުސަދަކީ ލޭ އަޅާ ފަރާތްތަކަށް ލޭ ހަދިޔާ ކުރުމުގެ އިތުރުން އެ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އެކަމަށް ހޭލުންތެރިކުރުވުން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން، ގިނަ އަދަދެއްގެ މުވައްޒަފުން ލޭ ހަދިޔާ ކުރި ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުންޏެވެ.

މި ކޭމްޕް ފައްޓަވައިދެއްވީ އެމްއެސީއެލްގެ ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު އިބްރާހިމް ތޯހާއެވެ. އެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އޭނާ ވަނީ ލޭ ހަދިޔާ ކުރުމުގެ މުހިންމު ކަމާއި ލޭ ހަދިޔާ ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭ ފައިދާތަކުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވާފައެވެ. އަދި ވީހާވެސް ގިނަ ބަޔަކު ލޭ ހަދިޔާ ކުރުމަށް ތޯހާ ބާރުއެޅުއްވިއެވެ.

އެމްއޭސީއެލްގެ ބްލަޑް ޑޮނޭޝަން ކޭމްޕަކީ އެ ކުންފުނިން ކުރިއަށްގެންދާ މުޖުތަމައަށް ފައިދާ ކުރަނިވި ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ހަރަކާތެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް