ކ. މާލެ
|
31 އޮކްޓޯބަރ 2023 | އަންގާރަ 17:46
2034 ވަނަ އަހަރުގެ ވަރލްޑްކަޕް ބާއްވަން ބިޑްކުރީ ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ
2034 ވަނަ އަހަރުގެ ވަރލްޑްކަޕް ބާއްވަން ބިޑްކުރީ ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ
ފީފާ ވަރލްޑް ކަޕް
އޮސްޓްރޭލިޔާ ބިޑެއްނުކުރޭ، 2034 ވަނަ އަހަރުގެ ވަރލްޑް ކަޕް، ސައޫދީގައި!
 
އޮސްޓްރޭލިޔާ ބިޑްނުކުރަން ނިންމީ ފަހުވަގުތު

އޮސްޓްރޭލިޔާއިން ބިޑް ނުކުރުމުން, 2034 ވަނަ އަހަރުގެ ފީފާ ވަރލްޑްކަޕް ބޭއްވުމުގެ ފުރުސަތު ސައޫދީ އަރަބިއްޔާއަށް ޔަގީންވެއްޖެއެވެ.

ސައޫދީއަށް ވަރލްޑްކަޕް ބޭއްވުމުގެ ޔަގީންކަން ލިބެނީ އެހެން ގައުމަކުން ބިޑްކޮށްފައި ނުވާތީއެވެ. އޮސްޓްރޭލިޔާއިން ބިޑްކުރާނެކަން އިއުލާނުކޮށް އެމަސައްކަތް ކުރިނަމަވެސް، މުއްދަތު ހަމަވިއިރު ބިޑެއް ނުކުރެއެވެ. އެއީ އޭއެފްސީގެ ތާއީދު ސައޫދީ އަރަބިއްޔާއަށް ލިބޭނެކަން ޔަގީންވުމުންނެވެ. އޮސްޓްރޭލިޔާއިން ބިޑްނުކުރަން ނިންމީ އަންގާރަ ދުވަހު، މުއްދަތު ހަމަވާން ގަޑިއިރުތަކަކަށް ވީފަހުންނެވެ. އެކަން ހާމަކޮށް އޮސްޓްރޭލިޔާއިން ވަނީ ބަޔާނެއްވެސް ނެރެފައެވެ.

Advertisement

އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ސަމާލުކަން މިހާރު އޮތީ 2026 ވަނަ އަހަރުގެ އޭއެފްސީ ވިމެންސް އޭޝިޔަން ކަޕާއި, 2029 ވަނަ އަހަރުގެ ކްލަބް ވަރލްޑްކަޕް ބޭއްވުމަށެވެ. 2026 ވަނަ އަހަރުގެ ވަރލްޑްކަޕް ބާއްވާނީ މެކްސިކޯއާއި އެމެރިކާއާއި ކެނެޑާގައެވެ. 2030 ވަނަ އަހަރުގެ ވަރލްޑްކަޕް ބައްވާނީ މޮރޮކޯއާއި, ޕޯޗުގަލްއާއި ސްޕެއިންގައެވެ. އަދި އާޖެންޓީނާއާއި ޕެރަގުއޭއާއި އުރުގުއޭގައިވެސް މުބާރާތުގެ މެޗުތައް ކުޅޭނެއެވެ. އެއީ ވަރލްޑްކަޕް ބާއްވަން ފެށިތާ 100 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް ފީފާއިން ނިންމި ނިންމުމެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް