ކ. މާލެ
|
31 އޮކްޓޯބަރ 2023 | އަންގާރަ 03:05
އެންމެ މޮޅު ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔަކަށް ހޮވުނު ޖޫޑް ބެލިންހަމް
އެންމެ މޮޅު ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔަކަށް ހޮވުނު ޖޫޑް ބެލިންހަމް
ރޮއިޓާސް
ބެލޮންޑިއޯ 2023
ބެލޮންޑިއޯ އެވޯޑު: އެންމެ މޮޅު ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔަކަށް ހޮވުނީ ބެލިންހަމް
 
20 އަހަރުގެ ބެލިންހަމް މިއެވޯޑު ހޯދީ އެޑުއާޑޯ ކަމަވިންގާ، ގަވީ، ޖަމާލް މުސިއާލާ އަދި ޕެޑްރީއާ ވާދަކޮށް

ފްރާންސް ފުޓުބޯޅަ އިން ދެމުން އަންނަ ބެލޮންޑިއޯ އެވޯޑުގެ އެންމެ މޮޅު ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔަކަށް ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ކުޅެމުން އަންނަ އިންގްލެންޑުގެ ޖޫޑް ބެލިންހަމް ހޮވިއްޖެ އެވެ.

އުމުރުން 20 އަހަރުގެ އުންމީދީ ކުޅުންތެރިޔާ މިއެވޯޑު ހޯދީ އެޑުއާޑޯ ކަމަވިންގާ، ގަވީ، ޖަމާލް މުސިއާލާ އަދި ޕެޑްރީއާ ވާދަކޮށެވެ. ބެލިންހަމް އަށް އެވޯޑު ހަވާލު ކޮށްދިނީ ބެލްޖިއަމްގެ ކުރީގެ ފޯވާޑް އެޑެން ހަޒާޑް އެވެ. ބެލިންހަމް ވަނީ މިދިޔަ ސީޒަންގައި ޖަރުމަނުގެ ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑުގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކައިފަ އެވެ. އެ ކުލަބަށް މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ކުޅެދިން 51 މެޗުން އޭނާ ވަނީ 15 ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ. މީގެ އިތުރުން އަށް ލަނޑު ޖެހުމަށް އޭނާ ވަނީ އެހީތެރިވެދީފަ އެވެ.

ޑޯޓްމަންޑުގައި ހުރުމަށްފަހު މި ސީޒަންގައި ރެއާލަށް ބަދަލުވެ ބެލިންހަމް އަންނަނީ އެކުލަބުގައި ވެސް މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުންނެވެ. މިހާތަނަށް ރެއާލަށް ކުޅެދިން 13 މެޗުން އޭނާ ވަނި 13 ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ.

މިއީ ބެލިންހަމް މި އެވޯޑު ހާސިލް ކުރި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ މި އެވޯޑު ދީފައި ވަނީ 2018 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އެ އަހަރު މި އެވޯޑު ހާސިލް ކުރީ ފްރާންސްގެ ކީލިއަން އެމްބާޕޭ އެވެ. އޭގެ ފަހުން މަތައިސް ޑި ލިޓް، ޕެޑްރީ އަދި ގަވީ ވެސް ވަނީ މި އެވޯޑު ހާސިލްކޮށްފަ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިއަހަރުގެ ސޮކަރޭޓްސް އެވޯޑު ހާސިލްކޮށްފައި ވަނީ ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ކުޅެމުން އަންނަ ބްރެޒިލްގެ ވިނީޝިއަސް ޖޫނިއާ އެވެ. އޭނާ އަންނަނީ ރެއާލްގައި ތަފާތު މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުންނެވެ. މިދިޔަ ސީޒަންގައި އޭނާ ވަނީ ރެއާލަށް 23 ލަނޑު ޖަހައިދީފަ އެވެ. މިހާރު ކުރިއަށްދާ ސީޒަންގައި އޭނާ ވަނީ މިހާތަނަށް ތިން ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ. ބްރެޒިލްގެ ކުރީގެ ސޮކްރޭޓްސްގެ ނަމުގައިދޭ އެވޯޑް ހާއްސަކޮށްފައިވަނީ އިންސާނިއްޔަތާއި އިޖުތިމާއީ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގައި ކުޅުންތެރިން ކުރާ މަސައްކަތަށެވެ. މިދިޔަ އަހަރު މި އެވޯޑު ހާސިލްކޮށްފައި ވަނީ ސެނެގާލްގެ ސަޑިއޯ މާނޭ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަބްދުﷲ އަޒުމީން
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް