ކ. މާލެ
|
27 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ހުކުރު 05:32
އޭފަދުށީ ކަޕް 2023ގެ ތެރެެއިން: މުބާރާތުގައި ކުޅުނީ ހަތަރު ޓީމު
އޭފަދުށީ ކަޕް 2023ގެ ތެރެެއިން: މުބާރާތުގައި ކުޅުނީ ހަތަރު ޓީމު
ފޭސްބުކް
އޭދަފުށީ ކަޕް
އޭދަފުށީ ކަޕް: ތައްޓާމެދު އުއްމީދު އެބައޮތް: ކޯޗު ނިޔާ
 
ފައިނަލްގެ ކުރިން ކުޅުނު މެޗު ކާމިޔާބު ކުރީ ހުސްސޮންގުން ޓީމް

ރެޑްވޭވް އޭދަފުށީ ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ތަށި ހޯދޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބައޮތް ކަމަށް ފައިނަލުގައި ވާދަކުރާ ވެލާ ސިޓީގެ ކޯޗު އަހުމަދު ނިޔާޒް (ނިޔާ) ބުނެފި އެވެ.

ފައިނަލް މެޗުގެ ކުރިން ވާހަކަ ދައްކަމުން ނިޔާ ބުނީ ފައިނަލަށް ތައްޔާރުވަނީ އިދިކޮޅަށް ނުކުންނަ ހުސްސޮންގުން ޓީމު އަތުން ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ބަލިވެފައިވާކަން ހަނދާނުގައި ބަހައްޓައިގެން ކަމަށެވެ.

"އެމީހުން އަތުން އަހަރުމެން އޮތީ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ބަލިވެފައި. އެކަމަކު ވެސް ފައިނަލް މެޗާމެދު އުއްމީދު އެބައޮތް. ޓީމު ވަނީ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ތައްޔާރުވެފައި،"
ނިޔާ ބުންޏެވެ.
އޭފަދުށީ ކަޕް 2023ގެ ތެރެެއިން: މުބާރާތުގައި ކުޅުނީ ހަތަރު ޓީމު - ފޭސްބުކް

ގައުމީ ޓީމާއި ވެލެންސިއާ އަދި ނިއުރޭޑިއަންޓަށް ވެސް ކުޅުނު ނިޔާ ބުނީ ފައިނަލަށް ތައްޔާރުވާއިރު އޭނާގެ ޓީމުގައި ކުދިކުދި ހާނިއްކަ އާއި ސަސްޕެންޝަނުގެ މައްސަލަ އުޅޭ ކަމަށެވެ.

"ރަތްކާޑެއްގެ ސަބަބުން އެކަކަށް ނުކުޅެވޭ. ދެން ކުދިކުދި އިންޖަރީސް އެބައުޅޭ. އެކަމަކު ވެސް ފައިނަލް މެޗަށް މިދަނީ ތައްޔާރުވަމުން. އެއީ އެކްސްކިއުޒެއްކަމަށް ނުބަލައި މިދަނީ ތައްޔާރުވަމުން،"
ނިޔާ ބުންޏެވެ.

ފައިނަލުގައި ވާދަކުރާ ހުސްސޮންގުން ޓީމުގެ ކޯޗަކީ އަޙުމަދު ލަތީފް(ލައްޗޭ) އެވެ. ރަށުގައި ނެތުމުން އޭނާގެ އިންޓަވިއު ވަނީ ލިބޭގޮތް ނުވެފަ އެވެ.

މި މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ 30000ރ. އެވެ. ރަނައަޕް ޓީމަށް 20000ރ. އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް