ކ. މާލެ
|
25 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ބުދަ 05:55
އަލް ނަސްރުން، އަލް ދުހައިލާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި ކެޕްޓަން ރޮނާލްޑޯ
އަލް ނަސްރުން، އަލް ދުހައިލާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި ކެޕްޓަން ރޮނާލްޑޯ
ޓްވީޓަރ
އޭއެފްސީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު
ރޮނާލްޑޯގެ ދެ ލަނޑާއެކު މޮޅުވެ، އަލް ނަސްރު އެއް ވަނައިގައި
އެއް ވަނައިގައި އަލް ނަސްރު އޮތީ ތިން މެޗުން ވެސް މޮޅުވެ، ނުވަ ޕޮއިންޓު ހޯދައިގެން

އޭއެފްސީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި އަލް ދުހައިލްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން އަލް ނަސްރު މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުނު މެޗު އަލް ނަސްރުން ކާމިޔާބު ކުރީ 4-3 އިންނެވެ. މެޗުގައި ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހައި ކުރި ހޯދީ އަލް ނަސްރުންނެވެ. މެޗުގެ 25 ވަނަ މިނެޓުގައި އެ ޓީމަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ ބްރެޒިލްގެ ޓަލިސްކާ އެވެ. އޭގެ ފަހުން މެޗުގެ 56 ވަނަ މިނެޓުގައި އަލް ނަސްރުގެ ލީޑު ފުޅާ ކޮށްދިނީ ސެނެގާލްގެ ސަޑިއޯ މާނޭ އެވެ. އޭގެ ފަސް މިނެޓު ފަހުން އަލް ނަސްރުގެ ތިން ވަނަ ލަނޑު ޖެހީ ކެޕްޓަން ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އެވެ. ރޮނާލްޑޯ ލަނޑު ޖެހިތާ، ދެ މިނެޓު ފަހުން ދުހައިލް އިން ވަނީ އެ ޓީމުގެ ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ. އެ ލަނޑު އެ ޓީމަށް ޖަހައިދިނީ އިސްމާއީލް މުޙައްމަދު އެވެ. އޭގެ ހަތަރު މިނެޓު ފަހުން އެ ޓީމުގެ ދެ ވަނަ ލަނޑު ޖެހީ އަލްމޯޒް އަލީ އެވެ. މެޗުގެ 81 ވަނަ މިނެޓުގައި ރޮނާލްޑޯ ވަނީ އޭނާގެ ދެ ވަނަ ލަނޑު އަދި އަލް ނަސްރުގެ ހަތަރު ވަނަ ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ. އޭގެ ހަތަރު މިނެޓު ފަހުން ދުހައިލްގެ ތިން ވަނަ ލަނޑު ޖެހީ މިކޭލް އޮލުންގާ އެވެ.

މޮޅާއެކު އަލް ނަސްރު އޮތީ ގްރޫޕް އީގެ އެއް ވަނައިގަ އެވެ. މި ގްރޫޕްގައި ކޮންމެ ޓީމެއް ވެސް ވަނީ ތިން މެޗު ކުޅެފަ އެވެ. އެއް ވަނައިގައި އަލް ނަސްރު އޮތީ ތިން މެޗުން ވެސް މޮޅުވެ، ނުވަ ޕޮއިންޓު ހޯދައިގެންނެވެ. ދެ ވަނައިގައި އޮތް ޕާސެޕޮލިސް އަށް ލިބެނީ ހަ ޕޮއިންޓެވެ. ތިން ވަނައިގައި ދުހައިލް އަށް އެއް ޕޮއިންޓު ލިބޭއިރު، ފުލުގައި އޮތް އިސްޓިކްލޯލް އަށް ޕޮއިންޓެއް ނުލިބެ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް