ކ. މާލެ
|
24 އޮކްޓޯބަރ 2023 | އަންގާރަ 14:23
އުމްރާގެ އަޅުކަމަށް ދިޔުން
އުމްރާގެ އަޅުކަމަށް ދިޔުން
ސައުދީގެޒެޓް
ޢުމްރާއަށް މީހުން ގެންދިއުން
އުމްރާއަށް މީހުން ގެންދިއުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު މިމަހުގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކޮށްފި
 
ސަރުކާރު ބަންދު ނޫން ކޮންމެ ދުވަހަކު ހެނދުނު 9 އަކުން މެންދުރުފަހު 1 އަކަށް ޕްރޮޕޯޒަލްތައް ބަލައިގަންނާނެ
 
ޢުމްރާއަށް މީހުންގެންދިއުމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ޕްރޮޕޯޒަލް، އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓުން ލިބޭނެ

ދިވެހިރާއްޖެއިން އުމްރާއަށް މީހުން ގެންދިއުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން އެކަމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު މިމަހުގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކޮށްފިއެވެ.

އުމްރާއަށް ގެންދިއުމަށް އެދޭ ނަމަ ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވަނީ 8 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެ މުއްދަތު އަންގާރަ ދުވަހަށް ހަމަވި ނަމަވެސް މިހާރު އެ މުއްދަތު މިމަހުގެ 31ގެ ނިއަލަށް ވަނީ ދިގު ދަންމާލާފައެވެ. އަދި މުއްދަތު އިތުރުކުރި ސަބަބަކީ ގިނަ ބަޔަކަށް ފުރުސަތު ދިނުން ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެހެންކަމުން މިމަހުގެ ނިޔަލަށް ސަރުކާރު ބަންދު ނޫން ކޮންމެ ދުވަހަކު ހެނދުނު 9 އަކުން މެންދުރުފަހު 1 އަކަށް ޕްރޮޕޯޒަލްތައް ބަލައިގަންނާނެ ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ. އުމްރާއަށް މީހުން ގެންދެވޭނީ އުޞޫލާއި އެއްގޮތަށް ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ ކުންފުނިތަކަށް އެކަންޏެވެ.

Advertisement

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނީ އުމްރާއަށް މީހުން ގެންދިއުމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ޕްރޮޕޯޒަލް، އެ މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓުން ލިބޭނެ ކަމަށާއި ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ، ސިޓީ އުރައެއްގައި ބަންދުކޮށް، "ދިވެހިރާއްޖެއިން އުމްރާއަށް މީހުން ގެންދިއުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި" މިހެން ޖެހުމަށް ފަހުގައި ކަމަށެވެ.

އުމްރާއަށް މީހުން ގެންދިއުމަށް މިހާރުވެސް 41 ކުންފުންޏަކަށް ވަނީ ހުއްދަދީފައެވެ. ކުންފުނިތަކަށް މީހުން އުމްރާ އަށް ގެންދަން ހުއްދަ ދެނީ 2 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް