ކ. މާލެ
|
20 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ހުކުރު 21:48
"ދިވެހިން ފަލަސްތީނާއެކު" މާލެ ރެލީ
"ދިވެހިން ފަލަސްތީނާއެކު" މާލެ ރެލީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ދިވެހިން ފަލަސްތީނާއެކު
ދިވެހިން ފަލަސްތީނާއެކު ތިބިކަން އަންގައިދިނުމަށް ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ މާލޭގައި ބޮޑު ރެލީއެއް ބާއްވައިފި
 
މި ހަރަކާތަކީ ޒުވާނުންގެ ގްރޫޕަކާއި، އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއިޑް ކެމްޕެއިން (އައިއޭސީ) ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހަރަކާތެއް
 
ރެލީ ފަށާފައިވަނީ ރަސްފަންނު ސަރަހައްދުން
 
ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ 8:00 ގައި ފެށި މި ރެލީގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ އާންމު ރައްޔިތުންނާއި ކުޑަކުދިން ބައިވެރިވެފައިވޭ

ދިވެހިން ފަލަސްތީނާއެކު ތިބިކަން އަންގައިދިނުމަށް މާލޭގައި ބޮޑު ރެލީއެއް ބާއްވައިފިއެވެ.

މި ރެލީއަކީ އިސްރާއީލުން ފަލަސްތީނުގެ ޣައްޒާއަށް ދެމުންގެންދާ ލާއިންސާނީ ހަމަލާތަކާއި ގުޅިގެން ފަލަސްތީނާއެކު ދިވެހިން ތިބިކަން އަންގައިދިނުމަށްޓަކައި ބޭއްވުނު ރެލީއެކެވެ.

ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ 8:00 ގައި ފެށި މި ރެލީގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ އާންމު ރައްޔިތުންނާއި ކުޑަކުދިން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. މި ރެލީ ފަށާފައިވަނީ ރަސްފަންނު ސަރަހައްދުންނެވެ.

މި ހަރަކާތަކީ ޒުވާނުންގެ ގްރޫޕަކާއި، އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއިޑް ކެމްޕެއިން (އައިއޭސީ) ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހަރަކާތެކެވެ.

ދިވެހިން ފަލަސްތީނާއެކު ތިބިކަން އަންގައިދިނުމަށް "ދިވެހިންގެ ބޮޑު އެއްވުން" މި ނަމުގައި މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ހަވީރުވެސް އާޓިފިޝަލް ބީޗް ސަރަހައްދުގައި ވަނީ އެއްވުމެއް ބާއްވާފައެވެ. މާލެ ސަރަހައްދުގެ މި އެއްވުމުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ އާންމުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. އަދި ސަރުކާރުގެ އެކި ވުޒާރާތަކުގެ މިނިސްޓަރުންނާއި އިސްވެރިންވެސް ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް