ކ. މާލެ
|
20 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ހުކުރު 05:14
އިންތިގާލީ ކޮމިޓީން ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީއަށް
އިންތިގާލީ ކޮމިޓީން ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީއަށް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް
އިންތިގާލީ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތައް
އިންތިގާލީ ކޮމިޓީން ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީ އަށް
 
މިނިސްޓަރ މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ އާއި މިނިސްޓްރީގެ އިސް ބޭފުޅުންނާއި މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިނގާ މުއައްސަސާތަކުގެ އިސްބޭފުޅުންނާއެކު ބައްދަލުވުން ކުރިޔަށްގެންދިޔަ

ވެރިކަން ބަދަލުވުމުގެ މަރުޙަލާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ ޓްރާންސިޝަނަލް ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުން ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީއަށް ވަޑައިގެން މައުލޫމާތު ސާފުކުރައްވައިފިއެވެ.

އެކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ޓްރާންސިޝަނަލް ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުން ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީއަށް ވަޑައިގެންނެވުމުން މިނިސްޓަރ މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ އާއި މިނިސްޓްރީގެ އިސް ބޭފުޅުންނާއި މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިނގާ މުއައްސަސާތަކުގެ އިސްބޭފުޅުންނާއެކު ބައްދަލުވުން ކުރިޔަށްގެންދިޔަކަމަށެވެ.

މިބައްދަލުވުމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހްގެ ވިސްނުންފުޅަކީ ރައްޔިތުންނަށް އެއްވެސް ތަކްލީފެއް އުފުލަން ނުޖެހޭ ގޮތަށް ޚިދުމަތް މެދުނުކެނޑޭ ގޮތަށް އޮމާންކަމާ އަމާންކަމާއިއެކު މިމަރުހަލާ ގެންދިއުން ކަމުގައި މިނިސްޓަރ ކޮމިޓީ ލީޑް ކުރައްވާ މޫސާ ފަތުހީ އާދަމް އަރިހު ވިދާޅުވިކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

އިންތިގާލީ ކޮމެޓީތަކުގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް ހުކުރު ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ނިންމާލައި ރިޕޯޓުތައް އާންމު ކުރެވޭނެ ކަމުގެ އުންމީދު އެބައޮތް ކަމަށް އިންތިގާލީ އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު ފިރުޒުލް އަބްދުﷲ ޚަލީލް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އިންތިގާލީ ކޮމެޓީތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ނިންމުމަށް އަމާޒު ހިފީ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ. އެ ދުވަހަށް އިންތިގާލީ ކޮމެޓީތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ނިންމާލެވޭނެތޯ "ރާއްޖެ އެމްވީ" އިން ސުވާލު ކުރުމުން ތަރުޖަމާނު ފިރުޒުލް ވިދާޅުވީ ކުރިން ވެސް އަމާޒު ހިފި ގޮތަށް އިންތިގާލީ ކޮމެޓީތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ހުކުރު ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ނިންމާލެވޭނެ ކަމަށް ބެލި ނަމަވެސް، ބައެއް ކޮމެޓީތަކުގެ މަސައްކަތްތައް އެ ދުވަހަށް ނުނިމިދާނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް