ކ. މާލެ
|
19 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 18:50
ކޯޗު އާތީ، މަސްއޮޑި ސްޕޯރޓްސް ކްލަބާ ހަވާލުވުމަށްފަހު
ކޯޗު އާތީ، މަސްއޮޑި ސްޕޯރޓްސް ކްލަބާ ހަވާލުވުމަށްފަހު
ދެވަނަ ޑިވިޝަން ފުޓްބޯޅަ
މަސްއޮޑި ސްޕޯރޓްސް ކްލަބްގެ ކޯޗުކަމާ އާތީ ހަވާލުވެއްޖެ
 
މަސްއޮޑި ވާދަކުރާނީ ދެވަނަ ޑިވިޝަންގައި

ދެވަނަ ޑިވިޝަންގައި ވާދަކުރައް ތައްޔާރުވާ މަސްއޮޑި ސްޕޯރޓްސް ކްލަބްގެ ކޯޗުކަމާ، މުހައްމަދު އާތިފް (އާތީ) ހަވާލުވެއްޖެއެވެ.

އަންހެން ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމްގެ ހެޑް ކޯޗުގެ ގޮތުގައި ކޯޗިންގގައި މަޝްހޫރުވި އާތީއަކީ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަންގައި ބޯޅަ ކުޅެ, ގިނަ ޓީމްތަކެއްގައި ކޯޗިންގ މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަޖުރިބާކާރެކެވެ. ފުރަތަމަ ޑިވިޝަންގައި އެންމެ ފަހުން ފެނުނީ ކްލަބް ވެލެންސިޔާއިންނެވެ. ވިކްޓްރީއާއި, އީގަލްސްއާއި, ޓީސީއާއި, ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީއަށްވެސް އާތީ އިރުޝާދު ދިނެވެ. އަދި ކޯޗިންގ މަސައްކަތުގައި ބ. އޭދަފުށީގައިވެސް ހުއްޓެވެ. އޭދަފުށީގައި ޓީމެއް ބިނާކުރަން މުހިއްމު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރިއެވެ. ފުރަތަމަ ޑިވިޝަންގައި އެންމެ ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ހޯދީ ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީއާއެކުއެވެ. ވެލެންސިޔާގައި ކޯޗިންގ މަސައްކަތްކުރީ އިސްމާއީލް އާސިފް (ކުޑަހީނާ)އާ އެކުއެވެ. ސީނިއަރ ގައުމީ ޓީމްގެ އެސިސްޓެންޓް ކޯޗެއްގެ ގޮތުގައިވެސް އާތީ ވަނީ މަސައްކަތްކޮށްފައެވެ.

ދެވަނަ ޑިވިޝަނަށް މިހާތަނަށް ޕްރެކެޓިސް ފެށިކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ދެ ކްލަބް ކަމަށްވާ ނިއުރޭޑިއަންޓާއި ވިކްޓްރީއެވެ. އެ ދެ ޓީމްވެސް މަސައްކަތްކުރަނީ އަލުން ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުން ޖާގަ ހޯދުމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް