ކ. މާލެ
|
8 ފެބްރުއަރީ 2024 | ބުރާސްފަތި 08:25
ވިކްޓަރީ އާއި ކުޑަހެންވޭރު ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ވިކްޓަރީ އާއި ކުޑަހެންވޭރު ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ފޭސްބުކް
ދެ ވަނަ ޑިވިޝަން
ބޮޑު ހަމަނުޖެހުމުގެ މައްސަލަ ބަލަން އެފްއޭއެމުގައި ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމިޓީއެއްނެތް
 
ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމިޓީ ނެތި އެފްއޭއެމް ހިނގާތާ އަހަރަކަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވެއްޖެ

ދެ ވަނަ ޑިވިޝަން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި އިއްޔެ ވިކްޓަރީ އާއި ކުޑަހެންވޭރު ކުޅުނު މެޗުގައި ބޮޑު ހަމަނުޖެހުމެއް ހިނގައި ސަޕޯޓަރުން ދަނޑުމައްޗަށް އަރައި މާރާމާރީ ހިންގައި މެޗު ހުއްޓާލަން ޖެހުނުއިރު، އެކަން ބަލައި ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމިޓީއެއް އެފްއޭއެމުގައި ނެތެވެ.

ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ އިދާރާގެ އެކިއެކި ކޮމިޓީތަކުގެ މުއްދަތު ހަމަވެ، އެކޮމިޓީތަކަށް މީހުން އައްޔަނުނުކޮށް އޮންނަތާ އެތައް ދުވަހެއްވެއްޖެ އެވެ. މިކަން ކަށަވަރުވަނީ މިއަދު ހެނދުނު ބާއްވަން އެފްއޭއެމުން އިއުލާނުކޮށްފައިވާ އެކްސްޓްރާ އޯޑިނަރީ ކޮންގްރެސްގައި އެކުލަވާލަން ހުށަހަޅާފައިވާ ހަތަރު ކޮމިޓީގެ ތެރޭގައި ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމިޓީ ހިމަނާފައިވާތީ އެވެ.

އެފްއޭއެމުން ރޭ ބުނެފައިވަނީ އިއްޔެ މެޗުގައި ހިނގައިދިޔަ ކަންކަމާމެދު ގޮތެއް ނިންމާނީ އެފްއޭއެމުގެ އިމަޖެންސީ ކޮމިޓީން ކަމަށެވެ. އިމަޖެންސީ ކޮމިޓީ އަކީ އެފްއޭއެމުގެ އެކްސްކޯ މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން ނަގަންޖެހޭ ތިން މެމްބަރުންގެ ކޮމިޓީއެކެވެ.

އިއްޔެގެ މެޗުގައި ހަމަނުޖެހުން ހިނގައި ސަޕޯޓަރުން ދަނޑަށް އަރައިގަތީ މެޗުގެ 81 ވަނަ މިނިޓްގަ އެވެ. އެއީ ވިކްޓަރީގެ ވަލްޝިއޭވް އެނަޓޯލީ އާއި ކުޑަހެންވޭރުގެ މުހައްމަދު ހާޒިމް ރިފްއަތު ބޯޅަ ހޯދަން އުޅެނިކޮށް އެނެޓޯލީ ކުރި ފައުލަކާ ގުޅިގެންނެވެ. ކުޑަހެންވޭރުން ބުނަނީ އެނަޓޯލީ ހާޒިމަށް ހަމަލާދިނީ ބޯޅަނެތީސް ގަސްތުގައި ކަމަށެވެ. ވިކްޓަރީ ބުނަމުންއައީ އެނަޓޯލީ އަށް މުޅި މެޗުގައި ވެސް ދިޔައީ އަނިޔާކުރަމުން ކަމަށެވެ. މި ހަމަނުޖެހުން ކޮންޓްރޯލް ކުރަން ފުލުހުން ވެސް ދަނޑަށް އެރި އެވެ.

ވިކްޓަރީ އާއި ކުޑަހެންވޭރު ކުޅުނު މެޗުގައި ސަޕޯޓަރުން ދަނޑަށް އަރައިގަން ވަގުތުގެ ތެރެއިން - ފޭސްބުކް

މިއާއެކު ސަޕޯޓަރުން ދަނޑަށް އަރައި ތަޅައި ގަތުމުން ވިކްޓަރީގެ އެނަޓޯލީ އާއި ކޯޗު ސޮބާހް މުހައްމަދަށް ވެސް އަނިޔާވެ ފަރުވާދޭން ޖެހުނެވެ.

މި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން މެޗު ކުރިއަށް ނުގެންދެވި ގާތްގަނޑަކަށް އިރުއޮއްސި 18:30ވީއިރު ވެސް ކުޅުންތެރިން ތިބީ ދަނޑުމަތީގަ އެވެ. އެއިރު ގަލޮޅު ދަނޑު އޮތީ މުޅިން އަދިރިވެފަ އެވެ. މި މުބާރާތުގެ ހުރިހާ މެޗެއް ވެސް ކުޅެން ހަމަޖައްސާފައި އޮތީ ހަވީރު އެވެ. އެއީ ގަލޮޅު ދަނޑުގެ ބޮކިދަނޑިތައް ހަލާކުވެ، ދިއްލޭގޮތް ނުވެފައިވާތީ އެވެ.

މި މެޗުން މޮޅުވާ ޓީމެއް ސެމީ ފައިނަލުގައި ވާދަކުރާނީ ނިއުރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކުލަބާ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް