ކ. މާލެ
|
12 ފެބްރުއަރީ 2024 | ހޯމަ 18:07
ވިކްޓަރީގެ ކުޅުންތެރިން: މި ސީޒަނުގައި ކުޅޭނީ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގައި
ވިކްޓަރީގެ ކުޅުންތެރިން: މި ސީޒަނުގައި ކުޅޭނީ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގައި
ފޭސްބުކް
ދެ ވަނަ ޑިވިޝަން
މަރްހަބާ! ވިކްޓަރީ އަލުން ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނަށް
 
ވިކްޓަރީ ދެ ވަނަ ޑިވިޝަނަށް ރެލިގޭޓްވީ 2020ގައި

އެންމެ ބޮޑު ވާދަވެރިޔާ ނިއުރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކުލަބު ކަޓުވާލައި ކުރިއަށް އޮތް ފުޓްބޯޅަ ސީޒަނުގެ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގެ ފަހު ޖާގަ ވިކްޓަރީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބުން ހޯދައިފި އެވެ.

ވިކްޓަރީ މި ޖާގަ ހޯދީ ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ އެންމެ މުއްސަދި ތާރީހު އޮތް ދެ ކުލަބު މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު ދެ ވަނަ ޑިވިޝަންގެ ސެމީ ފައިނަލް މެޗު 2-0އިން ކާމިޔާބުކޮށްގެންނެވެ. ވިކްޓަރީގެ ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖެހީ ފުރަތަމަ ހާފުގައި ހުސައިން ފައިސަލް (ފައިޓޯ)އެވެ. ދެ ވަނަ ލަނޑު ފަހު ހާފުގައި ޖެހީ އިބްރާހީމް ރިޒްހާން އެވެ.

ރަނގަޅު ކުޅުމެއް މުބާރާތުގައި ދެއްކި ނަމަވެސް ނިއުރޭޑިއަންޓްގެ ކުޅުންތެރިންނަށް މިއަދުގެ މެޗުގައި އެކަށީގެންވާ ވަރާއި ގާތަށް ވެސް ނުކުޅެވުނެވެ. ހާއްސަކޮށް އެ ޓީމުގެ ފޯވަޑް ކޯފީ އޮވޫސޫއަށް ރަނގަޅަށް ނުކުޅެވުމުން ކޯޗު އަހުމަދު ނިމާދު ވަނީ މެޗު ނުނިމެނީސް އޭނާ ބަދަލުކޮށްފަ އެވެ.

Advertisement

މިއަދުގެ މެޗު ނާކާމިޔާބުވުމުން ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނަށް ކޮލިފައިވުމަށް ނިއު އަށް ވަނީ އަނެއްކާ ވެސް އިތުރު އަހަރަކު އިންތިޒާރު ކުރަން ޖެހިފަ އެވެ. ނިއު އާއި ވިކްޓަރީ ދެ ވަނަ ޑިވިޝަނަށް ރެލިގޭޓްވީ 2020ގަ އެވެ. އޭގެ ފަހުން މިދިޔަ އަހަރު ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނަށް އަރަން ދެ ޓީމު ކުރި މަސައްކަތް ވެސް ވީ ނާކާމިޔާބެވެ. އެކަމަކު މިދިޔަ އަހަރު ނިއުގެ ކޯޗަކަށް ހުރި ސޮބާހް މުހައްމަދަށް މިއަހަރަކީ ކާމިޔާބު އަހަރެކެވެ. އޭނާ މި އަހަރުގެ ދެ ވަނަ ޑިވިޝަނަށް ނުކުތީ ކުރީގެ ކުލަބު ވިކްޓަރީ ގޮވައިގެންނެވެ.

ކުރިއަށް އޮތް ސީޒަނުގައި ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނަށް ދެ ވަނަ ޑިވިޝަނުން ކޮލިފައިވި އަނެއް ޓީމަކީ މަސްއޮޑި ސްޕޯޓްސް އެވެ. ދެ ވަނަ ޑިވިޝަނުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމު ހޮވަން މަސްއޮޑި އާއި ވިކްޓަރީ ކުޅޭ ފައިނަލް މެޗު އޮންނާނީ އަންނަ ހުކުުރު ދުވަހު ހަވީރު އެވެ.

މި ދެޓީމާއެކު ކުރިއަށް އޮތް ސީޒަނުގައި ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގައި 10 ޓީމު ކުޅޭނެ އެވެ. އެއީ މާޒިޔާ އާއި ކްލަބް ވެލެންސިއާ އާއި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބާއި ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އާއި ކްލަބް އީގަލްސް އާއި ސުޕަ ޔުނައިޓެޑް ސްޕޯޓްސް (ސަސް) އާއި ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ އާއި ބުރު ސްޕޯޓްސް އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް