ކ. މާލެ
|
19 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 14:27
މީގެ ކުރިން ވެސް އެފްއޭއެމްގެ ރައީސްކަން ކުރެއްވި އަޙުމަދު ޠާރިޤު (ޓޮމް)
މީގެ ކުރިން ވެސް އެފްއޭއެމްގެ ރައީސްކަން ކުރެއްވި އަޙުމަދު ޠާރިޤު (ޓޮމް)
ސަން
އެފްއޭއެމް
ފުޓުބޯޅައިގެ ޙާލަތު ރަނގަޅު ކުރުމަށް އެފްއޭއެމް ރައީސްކަމަށް ޓޮމް ވާދަކުރައްވަނީ
މީގެ ކުރިން ވެސް ޓޮމް ވަނީ 2016 ވަނަ އަހަރު އެފްއޭއެމްގެ ރައީސްކަން ކުރައްވައިފައި

އަންނަ އަހަރު އޮންނަ ފުޓުބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް)ގެ އިންތިޚާބުގައި، އެ އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސްކަމަށް ވާދަކުރައްވަން އަޙުމަދު ޠާރިޤު (ޓޮމް) ނިންމަވައިފި އެވެ.

ޓޮމް މިކަން ހާމަކުރެއްވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގަ އެވެ. ޓޮމް ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރުމުގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް މަޤްސަދަކީ މިހާރު ފުޓުބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން ވެއްޓިފައިވާ އަނދަވަޅުން ސަލާމަތް ކުރުމަށް ކަމަށެވެ. އޭނާ ވަނީ ފުޓުބޯޅަ އާއިލާގެ އެންމެހާ ފަރާތްތަކުގެ ތާއީދަށް ވެސް އެދި ވަޑައިގެންފަ އެވެ.

ޓޮމް އަކީ މިހާރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރެވެ. ޓޮމް އަކީ ކުރިން ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމާއި، ނިއުރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކުލަބު އަދި ވެލެންސިއާ ފަދަ ބޮޑެތި ކުލަބުތަކަށް ކުޅެފަައިވާ ހުނަރުވެރި ފޯވާޑެކެވެ. މީގެ އިތުރުން 2008 ވަނަ އަހަރުގެ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ރާއްޖެ އިން ރަން މެޑަލް ހޯދި ޓީމުގައި ވެސް ޓޮމް ހިމެނެ އެވެ.

ފުޓުބޯޅަ ކުޅުން ހުއްޓާލެއްވުމަށްފަހު، ސިޔާސީ މައިދާނަށް ނިކުންނެވި ނަމަވެސް ޓޮމް އަންނަނީ ކުޅިވަރުގެ އެކި އެކި ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
- ކޮމެންޓް