ކ. މާލެ
|
19 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 11:58
ރަޝިޔާގެ ރައީސް ވްލަޑްމިއަރ ޕުޓިން
ރަޝިޔާގެ ރައީސް ވްލަޑްމިއަރ ޕުޓިން
އަލްޖަޒީރާ
ޣައްޒާއަށް އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުން
ރަޝިޔާއިން ޣައްޒާއަށް 27 ޓަނުގެ އިންސާނީ އެހީ ފޯރުކޮށްދެނީ
 
އެހީ ހިފައިގެންދާ މަތިންދާ ބޯޓު މިހާރު ދަނީ ދަތުރުކުރަމުން

ރަޝިޔާއިން ޣައްޒާއަށް 27 ޓަނުގެ އިންސާނީ އެހީ ފޯރުކޮށްދޭން ނިންމައިފިއެވެ.

އަލްޖަޒީރާގައި ބުނެފައިވަނީ ރަޝިޔާއިން ޣައްޒާގެ ރައްޔިތުންނަށް 27 ޓަނުގެ އިންސާނީ އެހީ ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަމަށާއި އޭގެ ތެރެއިން ގިނައީ ކާބޯތަކެތި ކަމަށް އެގައުމުގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި މުދާ އުފުލާ މަތިންދާބޯޓެއް މިސްރާއި ޣައްޒާ ގުޅޭ ރަފަހް ބޯޑަރާއި ގާތްގަނޑަކަށް 50 ކިލޯމީޓަރު ދުރުގައި އޮންނަ ސިނާއީގެ އުތުރުގައި އޮންނަ މިސްރުގެ ސިޓީއެއް ކަމަށްވާ އެލް އަރީޝްއަށް ދަނީ ދަތުރުކުރަމުންނެވެ.

މި ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވަނީ މިސްރުގެ ރައީސް އަބްދުލް ފައްތާހު އަލް ސީސީ، މިސްރުން ޣައްޒާއާ އެކު ބަންދުކޮށްފައިވާ ބޯޑަރު ހުރަސްކޮށް، އިންސާނީ އެހީގެ ސާމާނު އުފުލާ 20 ޓްރަކް ހުރަސްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށް އެއްބަސްވުމުންނެވެ.

އިސްރާއީލުން އެމެރިކާއަށް އެނބުރި އަންނަ މަގުމަތީގައި އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރައްވަމުން ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން ވިދާޅުވީ ހުރަސް ކައިރީގައި ހުންނަ މަގުތައް ފުރަތަމަ ގަޑިތަކެއް ވަންދެން މަރާމާތު ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި ނަމަވެސް ހުކުރު ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް އެހީ ފޯރުކޮށްދޭން ފަށާނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އިޒްރާއިލް ޣައްޒާ ހަގުރާމަ: ފެށޭ ހަފްތާގައި ހަމަލާތައް ހުއްޓާލާނެ ކަމަށް ބައިޑެން އުންމީދު ކުރައްވާ
"ޢުމުރުން އެންމެ 5 އަހަރުގެ ކުއްޖާވެސް އިޚްތިޔާރު ކުރަނީ މަރު": އެމެރިކާގެ ޟަމީރަށް އަސަރު ކުރާނީ ކިހާ ވަރަކުންބާ؟
ޣައްޒާ ހަނގުރާމަ ރަމަޟާން މަހު ވެސް މެދުކަނޑާލާނީ ރަހީނުން ދޫކުރުމަށް އެއްބަސްވާނަމަ: ބައިޑެން
"ދިރިއުޅުން 180 ޑިގްރީއަށް އެނބުރިއްޖެ...އެކަމަކު ބުނަން، އަހަރެމެންނަކީ ފަލަސްޠީނުގެ އަންހެނުން"
އދން ޣައްޒާއަށް އެންމެ ފަހުން ކާބޯތަކެތީގެ އެހީ ފޮނުވުނު ފަހުން މަހަކަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވެއްޖެ
ޣައްޒާގެ އެއްބަސްވުމުގެ ސަބަބުން ހިޒްބުالله އާއެކު ކުރާ ހަނގުރާމައަށް ބުރޫނާރާނެ: ގަލަންޓް
ފަލަސްތީނުގެ ރައީސް ޢައްބާސް، އުރުދުންގެ ރަސްގެފާނު ޢަބްދުالله ދެވަނައާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
ޣައްޒާއަށް ބަނޑުހައިހޫނުކަމުގެ ކާރިސާއެއް ކުރިމަތިވެދާނެކަމުގެ އިންޒާރު ޔޫއެންއާރްޑަބްލިއުއޭގެ ވެރިޔާ ދެއްވައިފި