ކ. މާލެ
|
19 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 05:19
ބާސެލޯނާގެ ރައީސް ޖޯން ލަޕޯޓާ
ބާސެލޯނާގެ ރައީސް ޖޯން ލަޕޯޓާ
ޓްވީޓަރ
ބާސެލޯނާ
ނެގްރެއިރާގެ އަށް ރިޝްވަތު ދިން މައްސަލައިގައި ލަޕޯޓާގެ މައްޗަށް ތަހުގީގު ހިންގަނީ
 
ލަޕޯޓާގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ ތުހުމަތަކީ، ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ރެފްރީސް ކޮމެޓީގެ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސަކަށް ހުންނެވި އެންރިކޭޒް ނެގްރެއިރާގެ ހިއްސާ އޮންނަ ކުންފުންޏަކަށް ޑޮލަރު ދީފައިވާ މައްސަލަ

ސްޕެއިންގެ ބާސެލޯނާގެ ރައީސް ޖޯން ލަޕޯޓާގެ މައްޗަށް ރިޝްވަތުގެ ތުހުމަތުކޮށް، އޭނާއާ ދެކޮޅަށް ތަހުގީގު ކުރިއަށް ގެންދަން ފަށައިފި އެވެ.

އެކަން ސެޕެއިންގެ ޕްރޮސެކިއުޓަރުން ވަނީ މީޑިއާތަކަށް ޔަގީންކޮށްދީފަ އެވެ. ލަޕޯޓާގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ ތުހުމަތަކީ، ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ރެފްރީސް ކޮމެޓީގެ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސަކަށް ހުންނެވި އެންރިކޭޒް ނެގްރެއިރާގެ ހިއްސާ އޮންނަ ކުންފުންޏަކަށް ޑޮލަރު ދީފައިވާ މައްސަލަ އެކެވެ.

އެގޮތުން ނެގްރީރާގެ ކުންފުނިތަކަށް 17 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 7.3 މިލިއަން ޔޫރޯ (7.8 މިލިއަން ޑޮލަރު) އަށް ވުރެ ގިނަ ފައިސާ ދައްކާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ޕްރޮސެކިއުޓަރުން ވަނީ މިދިޔަ މާޗު މަހު ވެސް ބުނެފަ އެވެ. ބާސެލޯނާގެ ރައީސްކަމުގެ ދެވަނަ ދައުރެއް 2021 ވަނަ އަހަރު ފެށި ލަޕޯޓާ ވަނީ 2003 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 2010 ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް އެ ކުލަބުގެ ރައީސްކަން ކޮށްފަ އެވެ.

މިދިޔަ މަހުގެ ތެރޭގައި ބާސެލޯނާގެ ތަހުގީގު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޖޮކިން އަގުއިރޭ ލޮޕޭޒް ވިދާޅުވީ ބާސެލޯނާ އަށް ކޮރަޕްޝަންގެ ފައިދާ ލިބުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ކަމަށާއި، "އެކްޓިވް ރިޝްވަތު" ގެ ތުހުމަތުގައި އެ ކްލަބް ތަހުގީގު ކުރިއަށް ގެންދަން ޖެހިދާނެ ކަމަށެވެ. އެ މައްސަލައިގައި ބާސެލޯނާ އިން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި، އެ ކުލަބާ ދެކޮޅަށް ކުރަނީ ދޮގު ތުހުމަތުތަކެކެވެ. އެގޮތުން ބާސެލޯނާ އިން ބުނާ ގޮތުގައި އެކަމުގައި އެ ކުލަބުން އެއްވެސް ގޯހެއް ހަދާފައި ނުވާނެ އެވެ.

ސްޕެއިންގެ ފުޓްބޯޅަ ފެޑެރޭޝަންގެ ރެފްރީން ކޮމިޓީގެ ނައިބު ރައީސްގެ މަގާމުގައި ނެގްރެއިރާ ހުންނެވީ، 1993 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 2018 ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް