ކ. މާލެ
|
17 އޮކްޓޯބަރ 2023 | އަންގާރަ 18:46
ބަނގްލަދޭޝް ކުޅުންތެރިން އުފާފާޅޫ ކުރަނީ
ބަނގްލަދޭޝް ކުޅުންތެރިން އުފާފާޅޫ ކުރަނީ
ގޫގުލް
ވޯލްޑްކަޕް ކޮލިފައިން
ބޮޑު ދެރައެއް! ބަނގްލަދޭޝް އަތުން ބަލިވެ، އަނެއްކާ ވެސް ރާއްޖެ ކަޓައިފި
 
ބަނގްލަދޭޝްގައި މިރޭ ކުޅުނު މެޗުން ރާއްޖެ ބަލިވީ 2-1އިން

ބަނގްލަދޭޝް އަތުން 3-2އިން ބަލިވެ، 2026ގެ ވޯލްޑްކަޕް ކޮލިފައިންގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖަށް ނުގޮސް ރާއްޖެ ކަޓައިފި އެވެ.

މިއީ ތިން މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބަނގަލްދޭޝް އަތުން ބަލިވެގެން ރާއްޖެ ކެޓި ދެ ވަނަ ބޮޑު މުބާރާތެވެ. ޖުލައި މަހު ރާއްޖެ ކެޓީ އިންޑިޔާގައި އޮތް ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕުންނެވެ. މިއީ ފާއިރުވެދިޔަ 20 އަހަރު ތެރޭގައި ބަނގްލަދޭޝް އަތުން ރާއްޖެ ބަލިވި  ފުރަތަމަ މެޗެވެ. އެކަން ރަނގަޅު ކުރުމަށް މާއެދެވޭ މަސައްކަތްތަކެއް ނުކުރެވި ކޮލިފައިންއާ ކުރިމަތިލައި ރާއްޖެ ބަލިވުމުން ކުރިއަށް އޮތް ދެ އަހަރު ބައިނަލް އަގްވާމީ ބޮޑު މުބާރާތެއްގައި ވާދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދިވެހިންނަށް ބަންދުވީ އެވެ.

ވޯލްޑްކަޕް ކޮލިފައިންގައި ބަނގްލަދޭޝް އާއި ރާއްޖެ މިދިޔަ ހަފުތާގައި ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗު ނިމުނީ 1-1އިން އެއްވަރުވެގެންނެވެ. އޭގެ ފަހުން ބަނގްލަދޭޝްގައި ނަތީޖާ ނެރެން ޖެހުނު މެޗުގައި މިރޭ ރާއްޖެ ބަލިވީ 2-1އިންނެވެ. މިއާއެކު އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ގައުމީ ޓީމާއި ލުބުނާން އަދި ފަލަސްތީނާއެކު ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ވާދަކުރާނީ ބަނގްލަދޭޝް އެވެ.

Advertisement

ބަނގްލަދޭޝްގައި މިއަދު ކުޅުނު މެޗުގެ ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖެހީ 11 ވަނަ މިނިޓްގައި ބަނގްލަދޭޝްގެ ރާކިބް ހުސައިނެވެ. އޭގެ ފަހުން ބަނގްލަދޭޝް އަށް ހުސް ދެ ފުރުސަތު ލިބުނު ފަހުން އިންޓަވަލް ވުމުގެ ކުރިން ރާއްޖެ އަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްދިނީ އިބްރާހީމް އައިސަމެވެ. ނަމަވެސް ދެ ވަނަ ހާފު ފެށުމާއެކު ބަނގްލަދޭޝް ޓީމުގެ މުހައްމަދު ފައިސަލް އަހުމަދު ފާހިމް ވަނީ ލަނޑެއް ޖަހައި އަނެއްކާ ވެސް ލީޑު ހޯދައިފަ އެވެ. މި މެޗުގެ ފަހު ހާފުގެ 60 ވަނަ މިނިޓަށް ފަހު މެޗު ނިމެން ދެ މިނިޓަށް ވަންދެން ބަނގްލަދޭޝް ކުޅެމުންދިޔައީ އެއް ކުޅުންތެރިއަކު މަދުކޮށެވެ. އެއީ ދެ ވަނަ ރީނދޫކާޑާއެކު އެމްޑީ ސުހައިން ރާނާ އަށް ރަތްކާޑު ދެއްކުމުންނެވެ. ރާއްޖޭގެ އަހުނަފް ރަޝީދަށް ރަތްކާޑު ދެއްކީ އެންމެ ފަހު ކުޅުންތެރިޔާގެ ގޮތުގައި ހުރެފައި ކުރި ފައުލުގެ ސަބަބުން އިތުރު ވަގުތު ހަ މިނިޓް ނިމެން ދެ މިނިޓަށް ވެފައިވަނިކޮށެވެ.

މި މެޗުގައި ބަނގްލަދޭޝް ޓީމުން ރާއްޖޭގެ ބަލިފައިތައް ދެނެގަނެ ދެ އަރިމަތިން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ގޯލު ކުރިމައްޗަށް ހުރަސްކުރަމުންދިޔަ އެވެ. މީގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ފަހަތުން ގިނަ ގޯސްތަކެއް ހެދި އެވެ. މިއާ ހިލާފަށް ކޯޗު އަލީ ސުޒޭންގެ އިރުޝާދު ދެމުންދިޔަ ރާއްޖޭގެ ޓީމަށް މާއެދެވޭ ކުޅުމެއް ނުދެއްކުނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
13%
0%
25%
38%
13%
13%
ކޮމެންޓް