ކ. މާލެ
|
18 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ބުދަ 05:19
އާސެނަލަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޑޭވިޑް ރަޔާ
އާސެނަލަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޑޭވިޑް ރަޔާ
ރޮއިޓާސް
އާސެނަލް
ރަޔާ ބޭނުންވަނީ ދާއިމީ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން އާސެނަލްގައި މަޑު ކުރަން
 
އޭނާ ބުނީ، މިހާރު ހަދާފައިވާ ލޯނު އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން، އަންނަ އަހަރު ދާއިމީ އެއްބަސްވުމެއް އެކުލަވާލުމަކީ އޭނާގެ އަތް މަތީގައި އޮތް ކަމެއް ނޫން ކަމަށް

ބޭނުން ވަނީ ދާއިމީ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން އާސެނަލްގައި މަޑު ކުރަން ކަމަށް އެ ޓީމަށް ކުޅެމުން އަންނަ ސްޕެއިންގެ ގޯލް ކީޕަރު ޑޭވިޑް ރަޔާ ބުނެފި އެވެ.

އޭނާ މިހެން ބުނީ އާސެނަލްގައި އޭނާގެ ކުރިމަގާ ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ. ބްރެންޓްފޯޑުގައި ހުރުމަށް ފަހު މިދިޔަ އޯގަސްޓު މަހު އޭނާ އާސެނަލަސް ބަދަލުވީ ލޯނު އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ. އެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު މިހާރު ކުރިއަށް ދާ ސީޒަންގެ ނިޔަލަށް ހަމަވާނެ އެވެ.

ރަޔާ ބުނީ އޭނާ މިހާރު ހުރީ ދުނިޔޭގައި މިވަގުތު އޮތް އެންމެ މުހިންމު އެއް ކުލަބުގައި ކަމަށާއި، ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު މިހާރު އޭނާ އަށް ލިބޭ ކަމަށެވެ. ރަޔާ ފާހަގަ ކުރި ގޮތުގައި އެކަމަކީ އޭނާގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ހުވަފެނެވެ. އެކަން ހާސިލް ކުރުމުގައި އާސެނަލްގެ ކޯޗު މިކޭލް އާޓެޓާގެ ފަރާތުން ބޮޑު އެއްބާރުލުމަކާއި، އެހީތެރިކަމެއް ލިބެމުން އަންނަ ކަމަށް ވެސް ރަޔާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އިތުރަށް އޭނާ ބުނީ، މިހާރު ހަދާފައިވާ ލޯނު އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން، އަންނަ އަހަރު ދާއިމީ އެއްބަސްވުމެއް އެކުލަވާލުމަކީ އޭނާގެ އަތް މަތީގައި އޮތް ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އެއީ އޭނާ އަށް ބާރު ފޯރުވޭނެ ކަމެއް ނަމަ، މިހާރު އޮންނާނީ ދާއިމީ އެއްބަސްވުމުގެ ހަދާފައި ކަމަށް ވެސް ރަޔާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އެކަން ފާހަގަކޮށް ރަޔާ ބުނީ، އޭނޭގެ އުންމީދަކީ ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ވެސް އާސެނަލަށް ކުޅެވުން ކަމަށެވެ.

އާސެނަލަށް ބަދަލުވެ ރަޔާ ވަނީ މިހާތަނަށް ހަ މެޗެއްގައި އެ ޓީމުގެ ގޯލު ބަލަހައްޓައިފަ އެވެ. އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އާޓެޓާ މީގެ ކުރިން ފާހަގަ ކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ރަޔާ އަކީ ހުނަރުވެރި، ހުޝިޔާރު ގޯލް ކީޕަރެކެވެ. އާސެނަލްގެ ގޯލު ބަލަހައްޓަން ގިނަ މެޗުތައް އޭނާ އަށް ލިބެމުން އަންނަ ވަރަކަށް، ރަޔާ ކުރި އަރައިގެން ދާނެ ކަމަށް ވެސް އާޓެޓާ ވަނީ ފާހަގަކޮށްފަ އެވެ. އުމުރުން 28 އަހަރުގެ ރަޔާ އަކީ ސްޕެއިން ޤައުމީ ޓީމުގައި ވެސް ހިމެނޭ ކީޕަރެކެވެ. ޤައުމީ ޓީމުން އޭނާ އަށް ޖާގަ ލިބުނީ ވެސް މިދިޔަ އަހަރު އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް