ކ. މާލެ
|
17 އޮކްޓޯބަރ 2023 | އަންގާރަ 11:06
އާޖެންޓީނާގެ ފަރިތަކުރުމެއްގައި މެސީ
އާޖެންޓީނާގެ ފަރިތަކުރުމެއްގައި މެސީ
ރޮއިޓާރސް
އާޖެންޓީނާ ޤައުމީ ޓީމު
މެސީއާ މެދު ގޮތެއް ނިންމާނީ ފަހު ވަގުތު: ސްކަލޯނީ
 
ސްކަލޯނީ ބުނީ މެސީ ހުރީ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ކަމަށާއި، އޭނާ އަންނަނީ ޓީމުގެ ފަރިތަކުރުންތަކުގައި ބަރާބަރަށް ބައިވެރިވަމުން ކަމަށް

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފިކޭޝަންގައި އާޖެންޓީނާ އިން ޕެރޫއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގައި ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ ކުޅުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމާނީ ފަހު ވަގުތު ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ލިއޮނަލް ސްކަލޯނީ ބުނެފި އެވެ.

ސްކަލޯނީ މިހެން ބުނީ ޕެރޫ މެޗުގެ ކުރިން އޮތް ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ. ސްކަލޯނީ ބުނީ މެސީ ހުރީ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ކަމަށާއި، އޭނާ އަންނަނީ ޓީމުގެ ފަރިތަކުރުންތަކުގައި ބަރާބަރަށް ބައިވެރިވަމުން ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މެސީ ކުޅުމާ މެދު ގޮތެއް ނިންމާނީ ފަހު ވަގުތުގައި ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ. އެންމެ ފަހުން އާޖެންޓީނާ އިން ޕެރަގުއޭއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި މެސީ ކުޅުނީ ބަދަލު ކުޅުންތެރިޔެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ.

އިތުރަށް ސްކަލޯނީ ބުނީ، އާޖެންޓީނާ އިން ކުޅެމުން އަންނަނީ ވަކި އަޒުމެއް ކަނޑައަޅައިގެން ކަމަށާއި، ދަނޑު މަތީގައި ކޮންމެ ކުޅުންތެރިޔަކު ހުރި ނަމަވެސް، އޭނާ އަކީ މުހިންމު ކުޅުންތެރިޔެއް ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ ޕެރަގުއޭ މެޗުގައި ވެސް ފެނުނީ މެސީ ނެތް ނަމަވެސް، އާޖެންޓީނާ އަށް ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ދެއްކޭނެ މަންޒަރު ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ފުޓުބޯޅަ އަށްޓަކައި ވެސް މެސީ ދަނޑު މަތީގައި ހުންނަން ޖެހޭ ކަމަށާއި، އޭނާ ބަހައްޓަން ވެސް ބޭނުންވާ ކަމަށް ސްކަލޯނީ ބުންޏެވެ. ޚާއްސަކޮށް މެސީ ދަނޑު މަތީގައި ހުރުމުން އާޖެންޓީނާ އިން ކުޅޭނީ އާދަޔާ ޚިލާފު ރޫޙެއްގައި ކަމަށް އޭނާ ފާހަގަ ކުރި އެވެ.

މީގެ އިތުރުން ސްކަލޯނީ ބުނީ މެޗަށް ޓީމު އެކުލަވާލާނީ ކުޅުންތެރިން ޖިސްމާނީ ޙާލަތަށް ބެލުމަށް ފަހު ކަމަށެވެ. މިވަގުތު އާޖެންޓީނާ އިން އެންމެ މުހިންމީ ކޮލިފިކޭޝަންގެ އެއް ވަނަ މަގާމު ދިފާއު ކުރުން ކަމަށާއި، އެކަމަށް ސަމާލުކަަން ދޭނެ ކަމަށް ވެސް ސްކަލޯނީ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އާޖެންޓީނާ އިން ޕެރޫއާ ދެކޮޅަށް ނިކުންނާނީ ބުދަ ދުވަހު އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
50%
50%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް