ކ. މާލެ
|
16 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ހޯމަ 19:07
ވިކްޓްރީގެ މެނޭޖަރު އަސްއަދު: ފޮޓޯ-ރާއްޖެ ޓީވީ
ވިކްޓްރީގެ މެނޭޖަރު އަސްއަދު: ފޮޓޯ-ރާއްޖެ ޓީވީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ވިކްޓްރީއަށް އާ މެނޭޖަރެއް
ވިކްޓްރީގެ މެނޭޖަރަކަށް އަސްއަދު!
 
ވިކްޓްރީގެ ހެޑް ކޯޗަކީ ސޮބާހު މުހައްމަދު

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް ކްލަބް ވިކްޓްރީގެ މެނޭޖަރަކަށް ގޯލްޑް ކެޕްޓަން އަސްއަދު އަބުދުލްޣަނީ ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

ކްލަބް ކެރިއަރުގައި ވެލެންސިޔާއާއި, ނިއުރޭޑިއަންޓްގެ ކެޕްޓަންކަން ކޮށް އެ ދެކްލަބާއެކު ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދި އަސްއަދު އަންނަނީ ދެވަނަ ޑިވިޝަނަށް ތައްޔާރުވާ ވިކްޓްރީގެ ޕްރެކްޓިސްގައިވެސް ކުޅުންތެރިންނާއެކު ބައިވެރިވަމުންނެވެ. ފުރަތަމަ ޑިވިޝަންގެ ޖާގަ އަލުން ހޯދަން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ވިކްޓްރީގެ މެނޭޖަރުކަމާ ހަވާލުވުމަށްފަހު އަސްއަދު ބުނީ "މިއީ ފުޓްބޯޅައަށް އޮތް ޝައުޤުގައި" ކުރާ ކަމެއް ކަމަށެވެ. ފުރުޞަތު ލިބުމުން ބޭނުންކުރީ ފުޓްބޯޅައަށް އޮތް ޝައުގާއެކު, ވިކްޓްރީ އަލުން ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުން ފެންނަން ބޭނުންވާތީ ކަމަށެވެ. ވިކްޓްރީގެ އިތުރުން ނިއުރޭޑިއަންޓްވެސް ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުން އަލުން ފެންނަން ބޭނުންވާކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

އަސްއަދު ބުނީ ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ހުރިއިރުވެސް ވިކްޓްރީގެ ޖަރޒީ ލާން ފުރުޞަތު ލިބުނު ކަމަށާއި, އޭރު ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން ނުހިފުނަސް މިއަދު ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން ހިފައި ވިކްޓްރީއަށް އެހީވެވޭތީ އުފާކުރާ ކަމަށެވެ. ވިކްޓްރީގެ ކޯޗަކީ އަސްއަދާއެކު ގައުމީ ޓީމާއި ނިއުރޭޑިއަންޓްގެ ދިފާއުގައިވެސް މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރި ސޮބާހު މުހައްމަދެވެ. ސޮބާ ބުނީ މެނޭޖަރެއްގެ ގޮތުގައި އަސްއަދު އަޔަސް ކޯޗިންގައިވެސް އަސްއަދުގެ ބޭނުން ހިފާނެކަމަށާއި, އަސްއަދުގެ ބަސް ވިކޭނެކަމަށެވެ. އަދި އޭނާ އަކީ ކޯޗަށް ވިޔަސް އަސްއަދަށް އިހުތިރާމް އޮންނާނެކަމަށެވެ. އަސްއަދު އައުމަކީ ވިކްޓްރީ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުން ޖާގަ ހޯދަން ކުރާ މަސައްކަތަށް ލިބުނު ވަރަށްބޮޑު އެހީއެއް އަދި ހިތްވަރެއްކަމަށްވެސް ސޮބާ ބުންޏެވެ.

ވިކްޓްރީގައި އޮތީ ކުރިން ފުރަތަމަ ޑިވިޝަންގައި ކުޅުނު ކުޅުންތެރިންގެ މަައްޗަށް އެކުލެވޭ ވަރަށް ވަރުގަދަ ސްކޮޑެކެވެ. އޭގެތެރޭގައި އަސްއަދާއި ސޮބާއާއެކު ކުޅުނު ކުޅުންތެރިންވެސް ހިމެނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް