ކ. މާލެ
|
16 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ހޯމަ 15:10
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ގަވީ އުފާ ފާޅުކުރަނީ
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ގަވީ އުފާ ފާޅުކުރަނީ
ރޮއިޓާސް
ޔޫރޯ 2024
ނޯވޭ ބަލިކޮށް، ސްޕެއިން ޔޫރޯއަށް ކޮލިފައިވެއްޖެ
 
ސްޕެއިން ޔޫރޯއަށް ކޮލިފައިވީ މި ގްރޫޕްގައި ކުޅުނު ހަ މެޗުން 15 ޕޮއިންޓު ހޯދައިގެން

އަންނަ އަހަރު ޖަރުމަނުގައި އޮންނަ ޔޫރޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތަށް ސްޕެއިން ކޮލިފައިވެއްޖެއެވެ.

މުބާރާތުން ސްޕެއިން ޖާގަ ޔަގީންކުރީ ކޮލިފައިންގައި ނޯވޭއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްގެންނެވެ. ގްރޫޕް އޭގައި ނޯވޭއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗު ސްޕެއިން ކާމިޔާބުކުރީ 1-0ންނެވެ. މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި ސްޕެއިންގެ އަލްވާރޯ މޮރާޓާ ލަނޑެއް ޖެހިނަމަވެސް، ވީއޭއާރު ބެލުމަށްފަހު ރެފްރީ ވަނީ އެ ލަނޑު ބަަލައި ނުގަންނަން ނިންމާފައެވެ. މެޗުން ސްޕެއިން މޮޅުކޮށްދިން ލަނޑު، ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔާ ގަވީ ޖެހީ، ދެވަނަ ހާފު ފަށައިގެން ހަތަރުވަނަ މިނެޓުގައެވެ. މެޗުގައި އިތުރު ލަނޑު ޖަހާނެ ފުރުސަތު ސްޕެއިނަށް ލިބުނުއިރު، ނޯވޭއަށްވެސް ވަނީ ލަނޑު ޖަހާނެ ފުރުސަތު ލިބިފައެވެ.

Advertisement

މި ނަތީޖާއާއެކު ސްޕެއިން ޔޫރޯއަށް ކޮލިފައިވީ، މި ގްރޫޕްގައި ކުޅުނު ހަ މެޗުން 15 ޕޮއިންޓު ހޯދައިގެންނެވެ. ހަމަ އެ އަދަދަށް މެޗު ކުޅެގެން ދެވަނާގައި އޮތް ސްކޮޓްލެންޑަށް ވެސް ލިބެނީ 15 ޕޮއިންޓެވެ. އެހެންކަމުން މި ގްރޫޕުން ސްކޮޓްލެންޑު ވަނީ ދެވަނާގައި ޔޫރޯއަށް ކޮލިފައިވެފައެވެ. ތިންވަނާގައި އޮތް ނޯވޭއަށް ހަތް މެޗުން ލިބެނީ 10 ޕޮއިންޓެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް