ކ. މާލެ
|
14 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 23:28
ސްޓެލްކޯ
ސްޓެލްކޯ
ރާއްޖެއެމްވީ
ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވައްސަށް ދިމާވި ކަރަންޓުގެ މައ
ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވައްސަށް ދިމާވި ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ހައްލުކޮށްފި
 
މިކަމާއި ގުޅިގެން ދިމާވި ދަތިތަކަށް ސްޓެލްކޯއިން ވަނީ މާފަށްއެދިފަ
 
މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމަށްފަހު އަލުން ކަރަންޓު ދީފި
 
ދިމާވި ޓެކްނިކަލް މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހިން ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތް މެދުކެނޑުނު

ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވައްސަށް ދިމާވި ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ހައްލުކޮށްފިއެވެ.

ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވައްސަށް ދިމާވި ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ހައްލުކޮށްފައިވާކަމަށް ސްޓެލްކޯއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު ސްޓެލްކޯއިން ކުރި ޓުވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ދިމާވި ޓެކްނިކަލް މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހިން ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތް މެދުކެނޑިފައިވީނަމަވެސް މިހާރު މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމަށްފަހު އަލުން ކަރަންޓު ދީފައިވާކަމަށެވެ.

Advertisement

މިކަމާއި ގުޅިގެން ދިމާވި ދަތިތަކަށް ސްޓެލްކޯއިން ވަނީ މާފަށްއެދިފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް