ކ. މާލެ
|
14 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 13:44
އިންގްލެންޑުގެ މިޑްފީލްޑަރު ހެންޑަސަން އަދި ސައުތުގޭޓް
އިންގްލެންޑުގެ މިޑްފީލްޑަރު ހެންޑަސަން އަދި ސައުތުގޭޓް
ރޮއިޓާސް
އިންގްލެންޑުގެ ޤައުމީ ޓީމު
ހެންޑަސަންއާ ދިމާކޮށްލުމުން ސައުތުގޭޓު ނުރުހުންވެއްޖެ
 
އިންގްލެންޑުގެ ޤައުމީ ޓީމަށް 79 މެޗު ކުޅެދީފައިވާ ކުޅުންތެރިޔަކާ ދިމާކޮށްލުމަކީ އޭނާ އަށް އެއްވެސް ވަރަކަށް ބަލައި ގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫން

އިންގްލެންޑު ޤައުމީ ޓީމުގެ މިޑްފީލްޑަރު ޖޯޑަން ހެންޑަސަންއާ ދިމާކޮށްލުމުން އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ގަރެތު ސައުތުގޭޓް ނުރުހުންވެއްޖެ އެވެ.

ބައިނަލްއަޤުވާމީ ރަޙުމަތްތެރިކަމުގެ މެޗެެއްގައި އިންގްލެންޑުން އޮސްޓްރޭލިއާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގެ ފުރަތަމަ 11 ގައި ހެންޑަސަން ވަނީ ހިމަނައިފަ އެވެ. ނަމަވެސް މެޗުގެ ވަކި ހިސާބަކުން އޭނާ ވަނީ ބަދަލުކޮށްފަ އެވެ. އެ ވަގުތު ބައެއް ސަޕޯޓަރުން ވަނީ އަޑުގަދަކޮށް، ހެންޑަސަންނާ ދިމާކޮށްލައިފަ އެވެ.

އެކަމާ ގުޅިގެން އެ މެޗަށްފަހު ވާހަކަ ދައްކަމުން ސައުތުގޭޓް ބުނީ، ސަޕޯޓަރުން އެފަދައިން ކަންތައް ކުރަން ޖެހޭ އެއްވެސް ސަބަބެއް އޭނާ އަށް ނުވިސްނޭ ކަމަށެވެ. ސައުތުގޭޓް ބުނީ އިންގްލެންޑުގެ ޤައުމީ ޓީމަށް 79 މެޗު ކުޅެދީފައިވާ ކުޅުންތެރިޔަކާ ދިމާކޮށްލުމަކީ އޭނާ އަށް އެއްވެސް ވަރަކަށް ބަލައި ގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ. ޚާއްސަކޮށް ޤައުމީ ޓީމާ މެދު ހެންޑަސަންގެ ހިތުގައި އަބަދު ވެސް ޚާއްސަ ލޯތްބެއް އޮންނަ ކަމަށާއި، އޭނާ އަކީ އިންގްލެންޑުގެ ޤައުމީ ޓީމަށް އެތައް ޚިދުމަތެއް ކޮށްދީފައިވާ ކުޅުންތެރިޔެއް ކަމަށް ސައުތުގޭޓް ބުންޏެވެ. އެކަން ފާހަގަކޮށް ސައުތުގޭޓް ބުނީ ދަނޑު މަތީގައި ވެސް އަދި ދަނޑުން ބޭރުގައި ވެސް ހެންޑަސަންގެ ދައުރަކީ މުހިންމު ދައުރެއް ކަމަށެވެ.

އުމުރުން 33 އަހަރުގެ ހެންޑަސަން އިންގްލެންޑުގެ ޤައުމީ ޓީމަށް ކުޅެން ފެށީ 2010 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އޭގެ ފަހުން މިހާތަނަށް އޭނާ ވަނީ ޤައުމީ ޓީމަށް 79 މެޗު ކުޅެދީ ތިން ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ. އިންގްލެންޑާއެކު އޭނާ ވަނީ ޔޫރޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތެއްގެ ފައިނަލްގައި ކުޅެފަ އެވެ. މީގެ އިތުރުން ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގުގެ ތިން ވަނަ ހޯދައިފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް